Dette skjedde samtidig som russerne forberedte den store militærøvelsen Zapad, skriver statskanalen.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjort gjentatte målinger i Kirkenes-området. Det viste at forstyrrelsen kom fra øst. Norsk Romsenter avkreftet også at forstyrrelsene kom fra solstormer.

bekrefter E-tjenesten til NRK at det var russisk jamming som forårsaket signalene.

«I forbindelse med øvelse Zapad 2017 kan Etterretningstjenesten bekrefte at vi både har registrert og varslet norske myndigheter om elektronisk jamming fra russisk side», skriver kommunikasjonssjef Kim Gulbrandsen i Etterretningstjenesten i en e-post til NRK.

Han mener imidlertid ikke at jammingen var rettet mot Norge.

«Blant øvingsmomentene på russisk side inngår tradisjonelt bruk av elektronisk jamming mot egne styrker. Utstyret som er i bruk er ment å forstyrre kommunikasjons- og navigasjonssystemer. Systemet som brukes er av en slik karakter at det vil kunne påvirke kommunikasjons- og navigasjonssystemer, herunder GPS-navigasjon, i grenseområdene på norsk side», skriver Gulbrandsen.

Stabilt borte

GPS-signalet falt ut for Widerøe mellom Kirkenes og Berlevåg, og da var det stabilt borte over tid. Kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i flyselskapet forteller til NRK at Avinor suspenderte GPS-innflyvningen i perioden det gjaldt. 

Ikke farlig

Signalforstyrrelsene skal imidlertid ikke ha ført til noen farlige situasjoner, siden flyene har flere andre navigasjonshjelpemidler.

Widerøe skriver til Luftfartstilsynet at saken viser hvor viktig det er å ta vare på konvensjonelle navigasjonssystemer, slik at man alltid har noe å falle tilbake på hvis GPS blir satt ut av spill.