Trioen Irene Ojala, Ingrid Lundmark og Sylvi Andreassen troppet selv opp i Stortinget tirsdag for å overlevere postkortbunken til utvalgte politikere.

De tre har ledet postkortaksjonen som har pågått i hele høst. I tillegg til de 11.000 kortene som tirsdag ble overlevert, har over 4.000 kort dumpet ned i postkassen til politikerne.

Lang vei til sykehus

Postkortene er skrevet av folk fra Alta og omegn og inneholder krav om at politikeren etablerer et nytt sykehus i Finnmark med både akutt- og fødeavdeling i tillegg til sykehusene i Hammerfest og Kirkenes.

– Befolkningsgrunnlaget og det geografiske grunnlaget tilsier et nytt sykehus, sier Ojala til NTB. Fra Alta til Hammerfest er det 143 kilometer.

– Det er langt om man er hjertesyk eller er i ferd med å føde, konstaterer Ojala, som peker på at veien i tillegg ofte er stengt.

Saken har vakt stort engasjement blant finnmarkingene, og i august demonstrerte flere tusen mennesker i Alta med krav om et nytt akuttsykehus.

Konsekvensutredning

Venstre-leder Trine Skei Grande la i Stortinget tirsdag fram et representantforslag om å se nærmere på sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

– Vi håper det kan bli enighet om en helhetlig konsekvensutredning som vil gi tre akuttsykehus med fødetilbud i Finnmark, sier Ojala.

Høyre og Arbeiderpartiet har allerede avvist kravet, mens Frp, Senterpartiet, Venstre og KrF har åpnet for konsekvensutredning.

De tre Alta-kvinnene hadde også møter med representanter for Sp, Ap, Høyre, Venstre og Frp tirsdag, og skal senere ha møter med Kristelig Folkeparti og SV.

– Dette skal danne grunnlag for et større møte om saken i november, opplyser Ojala.