– Hensikten med friplassordningen er å kunne tilby barn og unge, bosatt i Sør-Varanger kommune, en elevplass på kulturskolen uavhengig av foreldrene sin økonomi, sier leder for Kulturskolen i Kirkenes, Erik Slagtern.

– Tenkt på det lenge

Slagtern sier kulturskolen har tenkt lenge på en friplassordning, og sier de nå har økonomi til å kunne tilby ti elever en plass ved kulturskolen.

– Vi har snakket med mange, og flere synes det er dyrt og ha barna på kulturskolen. Nå har vi også økonomiskkapasitet og trenger ikke å søke til kommunestyret for å få dette til, sier han.

Ordningen er i førsteomgang et prøveprosjekt, og skal som nevnt gi ti elever friplass det første året.

Slagtern sier det likevel det er visse kriterier som må fylles for at eleven skal få friplass.

– Eleven må søke som vanlig inn på kulturskolen 15. september, det kan søkes friplass dersom hudholdning har en nettoinntekt som ikke overskrider 4G (387 532 kr), eller 3G (290.649 kr.). Siste års ligningsatestt må vedlegges i søknaden og eventuelle endringer i situasjonen må dokumenteres. Det kan søksnes friplass for en elev og det skal søkes om friplass ett skoleår avgangen, sier han.

Mange tilbud

Lederen sier også han er usikker på respons, og tror kriteriene kan være strenge.

– De fleste tjener nok mer enn kravene vi har satt, men vi får se hvordan det går, sier han.

Kulturskolen i Kirkenes har lenge hatt gode tilbud til elevene, og tilbyr opplæring i alle mulige blåseinstrument, slagverk, band, fiolin, kunst, dans, teater, piano og gitar. De ansatte også nylig en hiphop instruktør.

– 30 prosent av elevene i Sør-Varanger er medlem av kulturskolen. Vi har likevel tre dårlige samvittigheter og det er Bugøynes, Jakobsnes og Jarfjord, som vi skulle vært mer i, forklarer han.