– Vi bør holde fast på det som har fungert. Det som har gitt oss gode resultater, mener Rune Rafaelsen.

Bakgrunnen for saken er at Neiden vil ha ordinært asylmottak, noe som gir mange arbeidsplasser både på selve mottaket og også på skolen, og Nord-Norsk Mottakssenter er i gang med å regne på anbud til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Varaordfører Lena Bergeng sa på forrige ukes folkemøte i Neiden at hun syns Sør-Varanger skal konsentrere seg om å være transitt- og bosettingskommune. Det samme sier altså ordfører Rune Rafaelsen (Ap).

Rafaelsen mener Neiden Transittmottak må sees i lys av det som skjedde i fjor høst da et antall asylsøkere kom inn til Norge over Storskog.

Prekær situasjon

– Det var en prekær situasjon, og vi tok i bruk alt vi hadde, alt fra Fjellhallen til hoteller. Det er også slik at Sør-Varanger kommune bosetter et antall flyktninger hvert år. I fjor bosatte vi 50, hittil i år 30, og vi skal bosette 80 til.

Men er det noen motsetning mellom å være transitt- og bosettingskommune og også å drive ordinært asylmottak?

– Jeg er ikke prinsipiell motstander av asylmottak, men spørsmålet er hvor mye en liten kommune kan få til. For eksempel har ungene krav på skole.

Men det følger jo statlige overføringer med?
– Ja, men vi skal også skaffe lærere, og det har gitt oss utfordringer. Jeg mener det ikke er sikkert at vi skal ta på oss oppgaven med å ha et ordinært mottak, men samtidig er jo ingenting hogd i stein.

Ikke fornuftig

Rafaelsen legger samtidig til at Sør-Varanger jo er en spesiell situasjon ved å være grensekommune til både Russland og Finland.
– Jeg tror ikke det da er fornuftig å ha ordinært asylmottak. Vi har de siste årene bosatt 700 flyktninger, stort sett barnefamilier.

Hvorfor vil du ikke ha enslige asylsøkere?
– Spørsmålet er om en har mulighet til å integrere. Jeg er ikke prinsipiell motstander av asylmottak, men spørsmålet er hva som er fornuftig for Sør-Varanger, og jeg mener det beste er familier, transitt og bosetting. Vi har ingen garanti om at det som skjedde i fjor høst, ikke skjer igjen, og det er viktig å ha en forutsigbar politikk.

Trenger arbeid

Folk i Neiden har påpekt at mottaket og skolen har gitt mange nye arbeidsplasser. 18 fulle jobber fordelt på et langt større antall hoder. Har du forståelse for at folk syns det er kult å få seg jobb?

– Selvsagt. Jeg har også forståelse for at folk vil hjelpe og at de engasjerer seg. Det er flott, selvfølgelig. Men det er viktig å tenke på den langsiktige prosessen med integrering, og vi bør holde fast på det som har fungert. Det som har gitt gode resultater. Jeg syns det blir feil å trekke inn distriktspolitikk i dette.

Fossheim skole har blitt brukt som skole for ungene på transittmottaket. Etter påske skal etter planen ungene i Vestleiren få et tilbud på ettermiddagstid på Sandnes skole. Hvorfor blir ikke Neiden brukt i stedet, sånn at ungene kan være sammen med norske barn og få et ordinært tilbud i stedet for å ha kurs på ettermiddagstid?

– Jeg kjenner ikke begrunnelsen i detalj, men har full tillit til løsningen skoleetaten har funnet. Det blir diskusjon om dette i neste kommunestyre, siden det er levert inn interpellasjoner, og jeg kommer da til å redegjøre for mitt syn.