– Etterforskningen av spionanklagene mot Frode Berg er ferdig, og saken er ventet å komme opp for domstolen i januar eller februar, sier Bergs russiske advokat Ilja Novikov til NTB.

Til TV 2 sier Novikov at hans klient ser lyset i enden av tunnelen.

– Han har bedt meg si at han føler seg veldig sliten. Han sier han er utmattet. Han har brukt opp alle sine krefter. Derfor håper og tror han at vi nærmer oss slutten, sier Novikov til TV 2.

Ifølge forsvareren har det de siste månedene blitt forhandlet i kulissene om en mulig løsning for Berg. Håpet er at norske og russiske myndigheter skal bli enige om en avtale der nordmannen kan bli benådet etter at en dom har falt.

– Berg tror norske myndigheter har funnet en løsning for ham. Jeg kan ikke gå i detaljer på dette, men han har hatt besøk av folk fra ambassaden to ganger i uka, og basert på det som er blitt sagt av dem, tror han saken nå er mye nærmere enn løsning enn tidligere, sier Novikov.

Sak for retten etter nyttår

– Etterforskningen er ikke rent formelt avsluttet ennå. Nå gjenstår bare papirarbeid før saken kan oversendes domstolen. Det skal sluttføres i løpet av desember, sier Novikov til NTB.

Erfaringsmessig vil det ta en måneds tid fra retten mottar saken til den kommer opp til behandling.

Frode Berg ble fredag fremstilt for forlenget varetektsfengsling. Som ventet må Berg, som selv var til stede i salen, sitte i varetekt i det beryktede Lefortovo-fengselet i ytterligere to måneder. Et eventuelt neste fengslingsmøte vil finne sted 5. februar.

Ett år siden pågripelsen

Onsdag til uka, 5. desember, er det ett år siden han ble pågrepet i Moskva og siktet for spionasje mot Russland.

Da Berg ble pågrepet, hadde han på seg 3.000 euro i kontanter, penger som russiske myndigheter mener skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten.

I tillegg til penger skal norsk etterretning, ifølge VGs opplysninger, ha gitt Bergelektroniske lagringskort med kryptert informasjon. De skulle videresendes gjennom det russiske postsystemet til lukkede militærbyer nordvest i Russland, der blant annet nordflåten har tilhold. Ifølge FSB skal Berg ha vært på fem slike oppdrag i Russland.

Erkjenner pengeoverlevering

Den pensjonerte grenseinspektøren erkjenner at han flere ganger overleverte penger, men hevder han i hovedsak har ansett leveransene som vennetjenester, og at han ikke hadde kjennskap til hva som var hensikten med leveransene, opplyser hans norske advokat Brynjulf Risnes til NTB.

63-åringen holdes i et fengsel for personer som anses å være en trussel mot russisk sikkerhet.

Risnes og Novikov synes enige om at det ikke finnes noen realistisk mulighet for at Bergskal frifinnes når Moskva byrett behandler spionsaken, selv om han nekter straffskyld etter siktelsen. De er nå mest opptatt av hvordan Frode Berg raskest mulig skal komme seg ut av Russland etter at dommen er rettskraftig.

Det kan enten skje ved at han blir benådet, eller ved at det forhandles fram en avtale om soningsoverføring mellom Norge og Russland.

Utenriksdepartementet vil ikke kommentere saken.

Imøteser rettssak

Støttegruppa Hjelp Frode Berg hjem håper saken mot den spionsiktede fengslede nordmannen nå endelig kan komme opp for retten i Moskva.

– Alt har hengt i en tynn tråd. Han har gått og ventet på denne rettssaken. Vi vet at Frodehar fått litt lettere forhold i fengselet. Det er vi veldig glade for, men han sitter buret inne i Moskva og har ingen perspektiver på livet slik det er nå. Samtidig er vi skuffet over norske myndigheter som tilsynelatende ikke gjør noe i kulissene for dette, sier støttegruppas talsmann Øystein Hansen til NTB.

Etterforskningen av spionanklagene mot Frode Berg er ferdig, og saken er ventet å komme opp for domstolen i januar eller februar, opplyste hans russiske advokat Ilja Novikov til NTB fredag.

Dermed vil Berg ha sittet fengslet i Moskva i nesten 14 måneder. Onsdag til uka, 5. desember, er det ett år siden han ble pågrepet i Moskva og siktet for spionasje mot Russland.

– Det er en stor belastning for alle parter i denne saken at en mann som har passert 60 år, skal sitte i det uvisse i Moskva. Derfor er det så viktig at man jobber på alle mulige fronter for at Frode skal komme hjem og forenes med både familien og lokalsamfunnet, sier Hansen.

- Korsfestet

Han tror at dersom saken skulle gå for åpen rett, er det en risiko for at Norge blir utsatt for sterk kritikk.

– Skjer det, kan Norge bli korsfestet i den russiske domstolen. Uavhengig av det som foregår utenrikspolitisk rundt omkring i verden, har man et ansvar for dem man har sendt ut, sier talsmannen.

Neste uke vil støttegruppa prøve å få til velferdstiltak for Frode Berg i Moskva i forbindelse med jula.

– Vi har noen midler som vi kan bruke på slike tiltak, men spørsmålet er om vi får til det til jul, sier Øystein Hansen.