I Nord-Norge forventer de en vekst i vareeksporten på sju prosent i år. I resten av landet ligger anslaget på én prosent.

Sparebanken la fram sitt årlige barometer tirsdag og der står Nord-Norge fram som et vekstområde i landet.

- Nord-Norge representerer en nasjonal vekstmulighet, mener bankens konsernsjef Jan-Frode Janson.

Det begrunnes med at mens resten av landet preges av lav vekst i oljeindustrien er Nord-Norge mindre berørt av denne negative utviklingen.

- Kombinert med lav kronekurs gir dette svært gode vekstutsikter for eksporten i 2015, mener Janson.

Bankens barometer spår også en høyere investeringsvekst i nord enn i resten av landet. Det baserer de på store offentlige investeringer i nord blant annet. Og sammen med vekst i eksporten gjør dette Nord-Norge til en «nasjonal motor for omstilling», ifølge banken.

Men, det er et men.

- Skal vi ta ut vekstpotensialet for nordnorske eksportbedrifter må det investeres i transport, heter det.

- Her må vi som landsdel enes om en helhetlig plan for transportinvesteringer som møter behovene til næringslivet. De investeringene som gir størst effekt for næringslivet må

prioriteres, sier Janson.