• Ine Eriksen Søreide besøkte Kirkeneskonferansen og det lokale partilaget før hun møtte Bergs familie.
    Foto: Ole-Tommy Pedersen

Søreide (H) var i byen i forbindelse med Kirkeneskonferansen og Barents Spektakel. Onsdag kveld var hun i et om lag halvtime langt møte med støttegruppa for Frode Berg, samt hans kone Anita og datter Christina.

I etterkant møtte hun pressen, og fikk der gjentatte spørsmål om hvorvidt norske myndigheter har spilt en eller annen rolle i forkant av Bergs tur til Moskva i starten av desember.

- Vi har ett mål for øye, nemlig å ivareta Frode Bergs interesser på en best mulig måte. Det styrer alle valgene vi tar, sa Søreide.

- Var han norsk spion?

Hun holdt seg imidlertid til å fortelle om den konsulære bistanden Norge gir til Berg, på linje med andre fengslede nordmenn i utlandet. Nylig har også Fylkesmannen i Oslo og Akershus innvilget fri rettshjelp til Berg.

Norges rolle som indirekte anklaget i spionsak ville hun overhodet ikke inn på.

- Var Frode Berg på oppdrag fra norsk etterretning? ville Dagbladet vite.

- Hva som er årsaksforholdet her, er helt likegyldig for hvordan vi yter konsulær bistand. Vi hjelper til enhver tid rundt 70 nordmenn som sitter fengslet i utlandet, svarte Søreide 

- Jeg vil overhodet ikke spekulere i noen årsaksforhold. Det kan ikke vi bruke tid på, sa hun TV2s oppfølgingsspørsmål.

Hun ville på direkte spørsmål ikke avkrefte at Berg på et eller annet vis hadde blitt innblandet i en norsk etterretningsoperasjon. 

- Det er ikke viktig for oss heller. Det er det å hjelpe ham best mulig som er viktig, repliserte Søreide.

- Ingen tiltale ennå

Hun la til at de har jobbet for, og lykkes med, å få til besøk fra sjømannspresten i Moskva.

- Kan norske myndigheter ha noen rolle eller påvirkning i etterforskningen og den eventuelle rettssaken? Eller starter jobben med å få ham hjem først etter en eventuell dom? spurte Sør-Varanger Avis.

- Det er ikke tatt ut noen tiltale her, og det er viktig å poengtere. Det betyr at verken vi eller noen andre vet om det kommer noen tiltale, og i så fall hva den går ut på. Det vet vi ikke før den eventuelt kommer, og da får vi vurdere det da, svarte Søreide.

SVA spurte også om hvorvidt hun som representant for regjeringen har kjennskap til om det pågår noen norsk etterforskning av personene som skal ha sendt penger med Berg til Moskva.

- Det vet ikke jeg noe om, så må du spørre politiet om, lød svaret.

- De gjør en viktig jobb

Søreide understreket at Utenriksdepartementet står hardt på for Berg.

- Vi har ett mål for øye, nemlig å ivareta Frode Bergs interesser på en best mulig måte. Det styrer alle valgene vi tar, sa Søreide.

Hun holdt seg altså til å fortelle om den konsulære bistanden Norge gir til Berg, på linje med andre fengslede nordmenn i utlandet. Nylig har også Fylkesmannen i Oslo og Akershus innvilget fri rettshjelp til Berg.

- Veldig godt møte

Utenriksministeren betegnet møte med støttegruppa og Bergs familie som godt.

- Det er selvfølgelig en veldig vanskelig situasjon for familien, og både de og støttegruppa gjør en veldig viktig jobb. Det betyr selvfølgelig mye for Frode Berg, for han får jo med seg og får beskjeder om både det lokale engasjementet og om hvordan familien har det.

Søreide dro hjem onsdag kveld. To medarbeidere fra den konsulære seksjonen i UD blir i Kirkenes et par dager til for å avklare videre arbeid med familien.

Innsamlingsaksjonen Hjelp Frode hjem ble nylig avsluttet for denne gang, og beløpet hadde da nådd om lag 200.000 kroner.

Familiens talsperson Gry Nilsen Aaker sa til TV 2 etter møtet at de ikke ble stort klokere av møtet med ministeren, og ikke fikk bekreftet annet enn at myndighetene jobbre med saken.

– Løslatelse lite trolig

Frode Berg er foreløpig varetektsfengslet fram til 5. mai, siktet for spionasje. Han har liten mulighet for å bli løslatt mot kausjon i påvente av at saken hans kommer opp for retten i Russland, mener advokatene hans, ifølge NTB.

I Russland finnes det praksis med husarrest og løslatelse mot kausjon mens man venter på rettssaken.

– Men i spionsaker er det vanskelig å fremme det, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til NRK.

Den 62 år gamle nordmannen fikk avslag på en begjæring om løslatelse mot kausjon i forrige fengslingsmøte, men har anket avgjørelsen. Datoen for ankebehandlingen er ennå ikke fastsatt, men Risnes tviler på at anken vil føre fram.

– Det russiske sikkerhetspolitiet har argumentert overbevisende overfor domstolen om at det er nødvendig at Berg er fengslet mens etterforskningen pågår, sier han.

Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember.