Det ble i 2016 fisket til sammen 66.240 kilo laks i de 50 vassdragene som FeFo forvalter i Finnmark. Antallet registrerte laks var 32.826. Antallet ligger like under fjoråret, men i vekt er 2016-sesongen den høyeste registrerte noensinne.

- Det er «All Time High» i FeFo-elvene», fastslår utmarksforvalter Steinar Normann Christensen i en pressemelding.

Flere rekorder

- Det ble satt rekorder i Ytre Billefjordelva, Tømmervikelva, Langfjordelva, Stordalselva i Berlevåg, Kongsfjordelva, Syltefjordelva, Vestre Jakobselv og Bergebyelva. Av disse er Vestre Jakobselv den største, sier han.

I tillegg er fem av FeFo-elvene i Finnmark blant de 20 beste i landet, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. De fem er Vestre Jakobselv (åttendeplass), Lakselva (ellevteplass), Syltefjordelva (17), Repparfjordelva m/Skaidielva (18) og Kongsfjordelva (20).

God innsats

Med unntak av Altaelva og grensevassdragene Tana og Neiden, er samtlige lakseelver i Finnmark forvaltet av FeFo. Disse er i sin tur har forpaktet bort, og Christensen mener den positive utviklingen skal krediteres lag og foreninger som har fått retten til å forpakte vassdragene.

- Vi har egentlig hatt en kjempefin utvikling i vassdragene våre i lang tid, og det skyldes etter min mening jobben som våre forpaktere gjør, sier han.

Fangsttallene viser at det var en sterk økning i mellomlaks i 2016. Steinar Normann Christensen er optimistisk på vegne av FeFo-elvene og mener det kan tyde på at vi står foran at storlakseår i år.