Etter innsynsbegjæringen fra SVA, velger Finnmarkssykehuset HF å offentliggjøre salgssummen. Salgsummen er på 83 millioner, oppgir Rolf-Ole Frantzen som er rådgiver i administrasjonen.

Prisen ble ikke oppgitt i pressemeldingen som gikk ut 6. desember.

Pressekontakt ville oppgi summen til iFinnmark, Altaposten eller SVA i tiden etter salget, men har nå snudd i saken.

I tillegg til sykehuset inkluderer eiendommen flere andre bygg, deriblant leilighetsbyggene elevhjemmet, søsterhjemmet og pikehjemmet. I tillegg kommer flere bygg med til sammen 73 leiligheter, samt en enebolig, i Dr. Nedlers vei. 22 leiligheter i Bakkeveien og 12 leiligheter i Bøkfjordveien inngår også.

Totalt tomteareal er på 122.026 kvadratmeter, og 26.914 kvadratmeter er bygningsmasse.

Leon Holding AS, eid av mobilgründeren Rasiah Ranjith Leon, skal eie og utvikle eiendommen sammen med Rune Ulvang i Ulven Investment AS.