Det er NRK Finnmark som skrev om denne saken torsdag. Det viser seg at arbeiderne ved Sydvaranger gruve as har godt over 16 000 timer overtid første halvår i år. Enkelte medarbeidere har jobbet over 200, 300 og opptil 500 timer overtid.

Nå søker Sydvaranger Gruve as Arbeidstilsynet om å få bruke 200 timer mer overtid for tjue av sine medarbeidere det siste halve året av 2015, de fleste jobber i skiftordning.

Bakgrunnen for all overtidsbruken er ifølge gruvas søknad den omorganiseringen bedriften har vært gjennom de siste månedene. De har mistet mange ansatte på grunn av den økonomiske usikkerheten rundt bedriften, og har hatt vanskeligheter med å fylle ledige stillinger. Det har blitt mer arbeid på de som fortsatt er ansatt. Overtid har vært benyttet for å unngå driftsstans, heter det i søknaden.

Bedriften opplyser også at sykdom i flere avdelinger har medført overtid for å sikre at kvalifisert personell håndterer produksjonen i sepverket.

Ifølge NRK Finnmark er både hovedtillitsvalgt Henning Bråten og pressetalsmann Harald Martinsen bekymret over overtidsbruken.

Det generelle taket på overtidsbruk ifølge Arbeidsmiljøloven er 200 timer per ansatt per år.