- Vi har fått opplyst at det totale antallet er rundt 380, sier konstituert banksjef i Kirkenes-filialen Per Olaf Persen. Sparebanken sa seg som kjent villig til å forskuttere de konkursrammedes feriepenger. Han opplyser at de hadde hovedtyngden av utbetalingene mandag og tirsdag.

- Vi holder oss innenfor det totale anslaget på 19,8 millioner kroner, mener han.

Taper renter

Banken utbetaler etter å ha fått papirer fra bostyrer, såkalte transporterklæringer.

- De som ikke har fått utbetaling ennå må derfor henvende seg til bostyrer, sier Persen.

Banken vil fremme krav til Lønnsgarantifondet for å få tilbake pengene de nå forskutterer. Ifølge Persen vil det gå ut i 2016 før de får refundert alt.

Det betyr at banken taper renter på å ha millionene utestående et par måneder?

- Ja, grovt regnet kan det dreie seg om rundt 100 000 kroner i måneden, mener Persen.

Får goodwill

Det er mulig banken får igjen det og mer til i form av goodwill?

- Jo, vi har fått mange gode tilbakemeldinger, sier han.

- Men så har de ansatte ved kirkeneskontoret også stått på. Da vi mistet nettforbindelse på grunn av kabelbrudd tirsdag, gikk de på igjen på kvelden for å få utbetalinger unna.

Skatten

Det har vært stilt spørsmål om de konkursrammede nå taper penger i form av at de må skatte av feriepengene i år, i stedet for som normalt å få dem ut i den skattefrie måneden juni neste år.

Per Storlien i kommunikasjonsavdelingen i Skatt Nord opplyser at feriepenger alltid er skattepliktige.

Skattesystemet i Norge er slik at skatten i løpet av et år fordeles på ti og en halv måned. Juni er skattefri og i desember har vi halv skatt. Men den skattefrie måneden er allerede «brukt opp» i år, for feriepenger som er opparbeidet i fjor.

Og feriepengene som kommer som skattefrie i juni er med på selvangivelsen som inntekt uansett året etter.