En kvinne er dømt til 30 timer samfunnsstraff for å ha sparket og slått mot politibetjenter i Alta og Kirkenes i 2015.

I Kirkenes hadde kvinnen kommet inn på politistasjonen, godt beruset og etter å ha mistet veska si. Politibetjenten som møtte henne kunne ikke kjøre kvinnen hjem, men foreslo at hun kunne dra til familie i nærheten.

Til slutt spurte kvinnen om hun måtte slå betjenten for å få være i arresten.

Tross protester fra betjenten, klasket hun ham med flat hånd og sparket ham to ganger i kneet. Hun ble dermed satt inn i arresten.

I retten tilsto hun både det forholdet, og at hun hadde klort og sparket to betjenter i Alta. Det skjedde i forbindelse med at hun var overstadig beruset og ble hentet av politiet, og i forbindelse med undersøkelser på helsestasjon.

Kvinnens handlinger ville ført til fengselsstraff, men det ble omgjort til samfunnsstraff blant annet på grunn av livssituasjonen hennes.

Saken hadde også blitt særdeles gammel. Den hadde ligget hos politiet helt siden september 2015, og kvinnen hadde ingen skyld i forsinkelsene.