Kastenotfisket i Neiden har fått fluefiskere til å se rødt flere ganger, men de siste årene har det vært relativt stille etter at det toppet seg da det for endel på siden ble tatt 3,5 tonn laks i Käpälä.
Neidenelvens Fiskefelleskap har selv også satt et tak på ett tonns uttak.

Tilbake

I stillhet har enkelte notlag de to siste årene kastet ut endel stor brunlaks og hunnlaks.
Nestleder i fiskefellesskapet, Roy Mikkola, sier til SVA at det er inngått en avtale med finnene om redusert kastenotfiske på norsk side og garnfiske på finsk side.
– Vi tar ut mindre laks her og da har finnene også redusert kraftig. Finnene har kutta garnfisket et døgn i uka, forteller han.
I tillegg betyr avtalen med finnene at all hunnlaks tatt på stang etter første august slippes ut. Det samme gjøres også på norsk side.
– Får vi for mye laks slipper vi nå også ut stor laks som skal føre genene videre, forteller han.
I forrige uke ble flere titalls storlaks satt ut igjen. Deriblant en stor hannlaks på atten kilo.
– Neidenelva har en høy produksjon, men ved å sørge for at flere storlaks får gyte, vil det være et positivt bidrag til vår laksestamme, sier Mikkola.

Ulikt

Det er imidlertid opp til hvert notlag å ta en beslutning om å la laksen gå tilbake til elva.
Fra en sikker kilde i Neiden får vi opplyst at det er splid om dette, uten at det skaper bruduljer så lenge alle får laks.
– Enkelte deltakere i fisket vil ikke gi slipp på laksen, men det tenkes nytt hos mange i Neiden og det synes jeg bare er positivt, sier han til avisa.

Ett tonn på seks døgn

Notfiskerne i Neiden trengte kun seks døgn for tonnet var oppfiska.
Roy Mikkola sier til SVA at det i år har vært veldig mye laks i elva.
– Også i Finland har det vært tatt mye laks i år, og det ser ut til å bli et godt lakseår for alle parter.
Han viser også til at det har vært lite smålaks å få.
– Påfallende lite, og det har vært mest mellomlaks, samt rimelig godt med storlaks, forklarer han.
Mikkola er også glad for at rekrutteringa synes å være i orden i Neidenelva.
– Daglig ser vi store mengder yngel i elva, forteller han.