Den største forskjellen fra tidligere er at enkeltvedtak i mobbesaker er blitt erstattet med en aktivitetsplikt i skolene. Formålet er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

De nye endringene skal gjøre det enklere, raskere og tryggere for elevene og foreldre å melde fra om mobbing.

Fire nye vedtak

Den siste tiden har det vært stort fokus på problematikken vedrørende mobbing i skolene i Sør-Varanger. Kommunalsjef for oppvekst i Sør-Varanger kommune, Arnulf Ingerøyen, kunne opplyse til kommunestyret sist uke at skolene hadde fire nye vedtak i andre kvartal, knyttet til elevenes læringsmiljø.

– Skolene i Sør-Varanger kommune arbeider kontinuerlig med elevenes skolemiljø, men vi har ikke sikre tall på at antall saker går ned. Det kan til og med hende at antallet går opp når vi blir bedre til å undersøke og avdekke saker, kunne Ingerøyen opplyse på bakgrunn av den nye loven til kommunestyret.

Aktivitetsplikt

Det er spesielt reglene om ny aktivitetsplikt og dokumentasjonsplikt, som får betydning. Hvis elever ikke har det bra på skolen, skal eleven eller foreldrene melde fra til rektor.

Rektor og skolen skal ha tatt tak i saken innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe eleven.

Skolene skal følge fem punkter: plikt til å følge med, plikt til å gripe inn, plikt til å varsle, plikt til å undersøke og plikt til å sette inn tiltak. Det skal videre lages en skriftlig plan hver gang det meldes om mobbing. Nye dokumentasjonskrav skal sikre at skolen oppfyller den pålagte aktivitetsplikten.

En ukes frist

Også Fylkesmannen har fått en ny rolle. Det er de som skal vurdere om skolene har oppfylt sin lovpålagte aktivitetsplikt i elevsaker. Fylkesmannen skal, når en sak meldes, vurdere om skolen har oppfylt aktivitetsplikten sin.

Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan Fylkesmannen kontaktes. Det betyr derfor at Fylkesmannen er blitt førsteinstans i saker om elevens skolemiljø.

Opplæringsloven kapittel 9A

  • Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
  • Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.
  • Si fra til rektor først. Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte Fylkesmannen.

Kilde: Fylkesmannen i Finnmark