- Hvis jeg blir valgt til ordfører vil jeg ha en åpen kultur. Folk skal kunne komme til meg og snakke om alt. Erfaringer viser at man skal være veldig forsiktig med å være en varsler, men jeg er ikke redd for konflikter, sier Rafaelsen.

Åpen dør

«Jeg vil som ordfører jobbe for en åpen kultur, hvor varslerne blir tatt på alvor», skriver Rafaelsen i brevet. Mandag og tirsdag var han rundt i kommunen og møtte ansatte, og delte ut brevet personlig.

- Hvis man blir valgt inn får man ansvar for mange ansatte, og jeg skriver i brevet at menneskene som jobber i kommunen er den største ressursen vi har. Derfor vil jeg ut og møte dem, og fortelle hvordan jeg vil at vårt forhold skal være hvis jeg blir ordfører, sier Rafaelsen.

Han poengterer at en arbeidsplass blir bedre hvis både de ansatte og ledelse er engasjert og har god kommunikasjon.

- Varslere møter ofte sterk motstand på grunn av det de varsler om, men jeg vil at folk skal kunne snakke åpent. Jeg vil heller høre det direkte uten at det skal bli en konflikt, sier Rafaelsen.

- Første gang

Han var på brannstasjonen og møtte brannfolk som både var overrasket og glad for besøket.

- Jeg tror han er den aller første politikeren som har kommet for å snakke med og høre på oss, sier en av dem, Ruben Jenssen.

- De vyene han har om beredskap, bemanning og sikkerhet er akkurat det samme som vi mener, sier varabrannsjef Henrik Haldorsen.

Oddleif Wara er også enig.

- Jeg synes det er bra at han kommer. Vi vet jo at han driver valgkamp og ikke kan love i øst og vest, men synes det er bra at han kommer og hører på oss og får argumenter om til å jobbe med ting som vi er opptatt av, sier Wara.

Beredskapssenter

Rafaelsen har tidligere i sommer gått ut og foreslått at et stort beredskapssenter bør bygges i Kirkenes med bakgrunn i det nye Finnmark politidistrikt som skal ligge i byen.

- Dette er senteret i Barentsregionen og den viktigste byen i landet. Vi er allerede den nest største oljehavna i Norge og mer og større saker er på gang. Da kan vi ikke bygge ned beredskapen, sier Rafaelsen.

Han får høre om hverdagen til brannfolkene, med en utdatert og alt for liten brannstasjon, utstyr som må lagres på tilhengere utendørs, responstid til Bjørnevatn og gruva som er alt for lang, oljevernberedskap som omtrent ikke eksisterer og alt for få brannfolk på vakt.

- Skal vi ha sikkerhet for befolkningen, noe dere står i første linje for å skape, kan vi ikke ha det sånn, sier Rafaelsen.