Det er nesten to år siden paret satte i gang med å lete etter tomt. De trengte mer plass og ønsket å bygge drømmehuset. Kommunen tilbød ledige tomter på Skytterhusfjellet, men de ville ha noe mer tilbaketrukket. Etter mye leting fant de drømmetomta i Nybrottsveien, og etter flere runder med saksbehandling, fikk de endelig klarsignal fra kommunen.

– En enkel sak

– Så fikk vi se på førstesida til Sør-Varanger Avis at kommunen planlegger ny skole med innfartsåre rett ved siden av tomta vår. Vi ville aldri startet denne prosessen hvis vi hadde visst dette. Det er frustrerende og tar nattesøvnen fra oss, sier Rita Larsen og John Kåre Olsen.

Deres historie startet for snart to år siden, da de kjørte rundt i kommunen og lette etter tomt, og omsider fant de den, omtrent midt oppe på toppen av Nybrottsveien.

– Vi fikk vite at dette skulle bli en enkel sak, det var bare å søke fradeling, men sånn gikk det ikke, forteller Rita Larsen.

– For dyrt

I løpet av våren i fjor ble det etterhvert klart at kommunen ville ta forenklet grunnundersøkelse av området, de så for seg at det kunne legges ut 2-3 tomter i området. Da det ble høst fikk de etterhvert beskjed om å møte på rådhuset, plan- og utviklingsavdelingen, for å gjøre noen avklaringer rundt grunnundersøkelsene.

– På dette møtet ble vi informert om at det ble altfor dyrt for kommunen å gjøre grunnundersøkelser i området der vi hadde søkt tomt. Det ble krystallklart sagt at det ikke ble aktuelt å bruke skattebetalernes penger på dette, sier Larsen.

På egen risiko

– Jeg lurte da på hvorfor vår tomt skulle koste mer enn andre tomter, og da fikk vi til svar at grunnforholdene gjorde tomta svært risikofylt å bygge på, og derfor kommer kommunen aldri til å gå inn og røre dette området. Hvis vi absolutt ville ha tomt der, kunne vi selv ta risikoen og kostnadene med grunnundersøkelser. Dette var jo drømmetomta vår, så etter noen dager i tenkeboksen og med innhenting av pris på grunnundersøkelse bestemte vi oss for å ta sjansen, forteller Rita Larsen.

I slutten av desember fikk de til svar fra Multiconsult at grunnundersøkelsen var tatt, og tomta var godkjent.

– Vi jublet av glede, endelig skulle vi få bygge eget hus, sier Larsen.

– Et sjokk

15. januar 2016 var fristen for å svare ja og betale inn depositum.

– Huset var tegnet, priser hentet inn, banken hadde sagt ja, grunnundersøkelsen godkjent, så selvsagt tok vi tomta og betalte depositumet, sier Rita Larsen.

29. januar står det på forsida av Sør-Varanger Avis: «Lukassenjordet ikke egnet for ny skole. Nå har politikerne fått et annet alternativ å se på.»

– Det andre alternativet var der vi hadde tenkt å bygge vårt tilbaketrukne drømmehus. Det var et sjokk. Dette var området kommunen aldri ville røre og aldri ville bruke skattebetalernes penger på. Der vi måtte gjøre grunnundersøkelser og ta risikoen selv. Vi føler oss skikkelig lurt, sier Rita Larsen.

Veldig skuffet

Paret fikk velge mellom to tomter (som vist på bilde), og valgte tomt A. Der begynte de å rydde for kratt og trær i november i fjor, etter at kommunen hadde sagt de kunne sette i gang.

– Nå har kommunen valgt tomt B som innfartsåre til en ny skole. Det var helt ukjent for oss at det skulle komme en ny skole her, og vi er veldig usikre på om vi vil gå videre med prosjektet hvis vi kan få en skole med 300 barn som nabo, og all trafikk til og fra skolen, på dagtid og kveldstid, nesten i hagen vår. Vi er veldig skuffet over at vi ikke har blitt informert om dette, og at vi har blitt bedt om å ta kostnader til grunnundersøkelser og bygge på egen risiko, nettopp fordi dette var et område som var ubrukelig, sier de to.

Politikersvar

Rita Larsen legger til at hun skrev en lang frustrert status på Facebook, der hun til slutt spurte politikerne i kommunen om de kunne gi henne svar på hvordan man kunne drive med slik saksbehandling, om det var sett på andre muligheter og om det var gjort en helhetlig vurdering av ny skole.
– Jeg fikk svar fra alle partiene unntatt Arbeiderpartiet, og det var bare Eilif Johannesen i Høyre som sa at de ville se på saken, sier hun.

– Et forhastet vedtak

– Vi i Høyre synes vedtaket om å plassere skole i området er forhastet. Det skader ikke saken å undersøke dette litt bedre, sier Eilif Johannesen, leder i Sør-Varanger Høyre (bildet).

Han kaller vedtaket i januar om felles skole for Sandnes og Bjørnevatn for symbolpolitikk.

– Det er tverrpolitisk enighet om dette, men det er ingenting som tyder på at det vil komme noen ny skole i denne fireårsperioden. Det er det ikke økonomi til. Derfor gjør det ingenting om man bruker litt mer tid på å tenke seg om, arrangere folkemøter og planlegge bedre, sier han.

Johannesen legger til at han synes Rita Larsen og John Kåre Olsen bør få refundert det de har hatt av kostnader dersom tomta ikke lenger er drømmetomta.

Det skader ikke saken å undersøke dette litt bedre, sier Eilif Johannesen, leder i Sør-Varanger Høyre

Skolevedtaket kom etterpå

Eiendomskonsulent Eivind Iversen sier at det ble opplyst muntlig om at skoletomta kunne komme i nærheten, men at vedtaket ble gjort etter at boligtomta var tildelt.

Rita Larsen og John Kåre Olsen hevder at de ikke ante noe om skoletomt før de leste det i avisa, og mener de burde vært varslet. Eivind Iversen svarer at helt fram til januar 2016 har Lukassenjordet vært stedet man har tenkt ny skole. Så kom resultatene av grunnundersøkelsene på Lukassenjordet.

Rask behandling

– Man kan ikke stoppe en skole på grunn av ei boligtomt, sier Eivind Iversen.

– Når man tildeler en tomt, kan man ikke garantere at det aldri vil bli bygget noe annet i nærheten. I dette tilfellet ble boligtomta tildelt før kommunen fikk resultatene av grunnundersøkelsene på Lukassenjordet, sier Iversen.

Resultatet var at Lukassenjordet ikke kunne brukes. I løpet av et par uker hadde administrasjonen et nytt forslag klart til behandling, nemlig at man skal se på ny plassering av skole i området mellom Solstadfeltet, Gartnerjordet og Nybrottsveien. Dette ble vedtatt i formannskapet 3. februar.

– Ingen garanti

Rita Larsen og John Kåre Olsen var veldig opptatt av å finne ei tomt som lå litt tilbaketrukket og for seg selv. De forteller at de i møte med kommunen var svært nøye på å få vite at kommunen virkelig ikke ville røre området. noe de sier enhetslederen gjentok, og årsaken var grunnforholdene.

– Hva er området? Skoleområdet er mye større og noe helt annet. Hvis det blir bygget skole et sted på dette området, trenger ikke det ha noen betydning for den tildelte boligtomta, sier Eivind Iversen.

Men innfartsveien til skolen er likevel lagt over nabotomta, den Larsen og Olsen ikke valgte?

– Ja, det stemmer, men som sagt, kommunen kan ikke garantere at det aldri vil bli bygget noe i et område, sier Iversen.

– Tilfeldigheter

Han presiserer at de to sakene er gjort helt uavhengig av hverandre og at grunnundersøkelser for skolen er et mye større og mye mer omfattende arbeid.

– Dette handler om timing og tilfeldigheter, den ene saken har ingenting med den andre å gjøre, sier Iversen.