Rådmann Nina Bordi Øvergaard presenterte kommunens budsjettforslag for 2018 på Samfundshuset mandag formiddag. Det var dårlig nytt for de avdelingene som ønsker seg mer å rutte med. Rådmannen varsler nemlig om heftig innsparing.

50 millioner kroner må spares inn de neste fire årene, ifølge rådmannen. I 2018 satser rådmannen på et overskudd på seks millioner kroner, i et budsjett på totalt 920,3 millioner kroner.

Samtidig vil kommunens gjeld øke til 1,5 milliarder kroner i løpet av fireårsperioden.

Flere eiendomsmillioner

Det vil ikke bare merkes på kommunale tjenester. Budsjettforslaget inkluderer også økt eiendomsskatt. Rådmannen ser for seg at kommunen skal samle inn 60,8 millioner i eiendomsskatt, fra 53 millioner i år.

Det vil si at eiendomsskatten blir 7 promille på verk og bruk, og går opp fra 4,2 promille til 4,9 promille for boliger. Festeavgiften går også opp.

Innad i kommunen skal det gjøres effektivisering og saldering for å spare inn totalt 12 millioner kroner i forhold til i år. Det innebærer blant annet kutt i skolebudsjette. Det blir høyere brukerbetalinger både innenfor barnehager, helse og omsorg.

Lærlinger og omstilling

Det er ikke bare dårlig nytt. Ingen skoler foreslås nedlagt, og kommunen satser på å inkludere ti lærlinger i år. De vil også innsette et nytt personvernombud i halv stilling.

Samtidig setter kommunen i gang et omstillingsprosjekt som skal vare i to år.

Rådmannens budsjettforslag er nettopp det - et forslag. Som vanlig vil de politiske partiene komme med sine egne budsjettforslag, før det endelige kommunebudsjettet avgjøres før jul.