Sammen med seks andre videregående skoler utgjør andre klasse Helse og oppvekst ungdomsjuryen som skal kåre en litterær vinner i løpet av vinteren. «Foreningen !les» er inititivtaker til denne kritikerprisen som første gang ble utdelt i 2005. Bjarte Bakken fra «Foreningen !les» orienterte den utvalgte klassen om prosjektet på fredag. Men klassen som bare består av jenter, har allerede vært godt i gang med lesingen i mange uker. Norsk-lærer Solbjørg Aaen forteller at hun gleder seg stort til å jobbe med opplegget.

Åpne lesere

- Denne prisen er viktig fordi den riksdekkende media er svært opptatt av hva de unge mener om norsk skjønnlitteratur. Ungdommens kritikerpris anerkjenner og synliggjør ungdoms lesning av samtidslitteratur. Dette er en spennende litteraturpris fordi de unge leserne fungerer som en kritisk offentlighet. De unge blir av mange sett på som en mer selvstendig leser og er ikke påvirket verken av det litterært miljøet eller forfattere. En kan tenke seg at de unge leser bøkene med en annen åpenhet enn sine voksne litteraturkritikere. Ofte kan ungdommen se andre kvaliteter og finne andre innfallsvinkler i en roman. Og de kan være nådeløs om bøkene ikke treffer, sier Bakken fra «Foreningen !les».

- Mange elever har fortalt at dette prosjektet åpner opp og gjør dem kjent med en ny verden for dem. Vi som jobber daglig med litteratur er selvsagt spent på hvordan de unge leser litteratur og om litteraturkritikernes egne kriterier holder mål når de unge gir sin dom, sier han.

Møte forfatterne

Fredag i forrige uke jobbet elevene i grupper og diskuterte bøkene som de hadde lest hjemme. Noen elever hadde allerede lest fire av bøkene. Mye litteraturarbeid skal gjennomføres i de nærmeste månedene sammen med norsk-lærer Aaen. Tilslutt rangerer elevene de tre beste bøkene som to elever tar med seg til storjurymøte i Oslo. Her skal alle jurymedlemmene argumentere godt og grundig for sine vurderinger og tilslutt ende opp med en roman som de mener er den beste. Den første torsdagen i mars 2017 deles Ungdommens krititikerpris ut i Sentralen, et nytt kulturhus i Oslo, med alle klassene tilstede i salen. Etter utdelingen får elevene anledning til å treffe forfatterne.

Bedre lesere

- Hos oss har vi mange fremmedspråklige elever, og jeg trur at dette prosjektet både vil øke leseforståelsen og ordforrådet i denne gruppen. For åtte år siden gjennomførte vi en lignende prosjekt på en tradisjonell gutteklasse på maskinlinja i Bjørnevatn, og elevene ga den gangen tilbakemeldinger på at de i ettertid var blitt bedre til å lese fagtekster, forteller norsklærer Aaen som har stor tru på at jentene, både de fremmedspråklige og etnisk norske i klassen, vil forbedre sin lesehastighet og leseferdigheter.

Ved et av bordene i skolens bibliotek sitter fem jenter og vurdere omslaget på alle bøkene. De har også lest en av romanene, den siste roman av Vigdis Hjort som heter «Arv og miljø». Elevene deler ut både plusser og minuser. Noen mener at roman er en typisk voksenbok fordi den er lang og litt vanskelig å lese.

- Og så er det mye trist som hender i boka, som seksuelle overgrep, alkoholmisbruk og utroskap. Boka handler om et arveoppgjør i familien og hva i fortida som ligger bak de tøffe konfliktene i romanen, forteller Mona Muhamed (25). Men

17-årige Sara Rostvik roser de mange gode personskildringene i romanen

- Det er lett å leve seg inn i personene og dermed bedre forstå hvorfor de handler og tenker som de gjør. Ved å lese romaner lærer en også om de litterære virkemidlene i bøkene, sier hun.

Alle rundt bordet er enige om at det er mye gjenkjennelig og allmenngyldig i romanen til Hjort selv om de ikke er helt sikker på om de vil rangere denne blant de tre beste. Men lærerikt er det å lese!