Det er diagnostisert noen tilfeller av skabb på Kirkenes videregående skole. Infeksjonen fører til kløe og små nupper eller blemmer i huden, og kommer av skabbmidd.
Det var onsdag at skolen fikk beskjed om skabbtilfellene av kommunens smittevernlege Drude Bratlien. Hun tok kontakt etter at hun hadde fått informasjon om to mistenkte tilfeller av skabb i samme skolemiljø, forteller hun til SVA.

– Vi hadde en idé om hvilke klasser det kunne være, og organiserte at helsesøsteren hadde et felles møte med klassene der vi mente det kunne være noe. Det ble gitt informasjon og delt ut infoskriv til elevene, sier hun.

Bratlien vil ikke si hvor mange som har fått diagnostisert skabb, av hensyn til personvernet. Men hun påpeker at det er et lite utbrudd.

– Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange det er i slike tilfeller. Det kan gå fem uker fra man får skabb til man oppdager symptomene. Det er heller ikke alle som får skabb som tar kontakt med oss. Skabb behandles det med samme middel som man bruker mot lus, og det får man reseptfritt på apoteket, forteller smittevernlegen.

Bratlien forteller at de har tatt kontakt med apoteket, for å sørge for at det er nok medisin.

Informert

Rektor Trond Hansen forteller at de etter hvert også har informert andre klasser på skolen om skabbtilfellene.

– Vi har også lagt ut det informasjonsmateriellet vi har fått tilsendt på nettsystemet Fronter, sier rektoren.

– Jeg føler vi har situasjonen under kontroll, og registrerer at det er rolig de aller fleste stedene på skolen. Det er ingen som dør av skabb, og det kan behandles lett.

Elevrådsleder Aksel Hoel er fornøyd med at klassene som var berørt fikk informasjon fort. Han merker imidlertid at ikke alle elevene ellers på skolen har fått direkte info ennå.

– Alle klassene bør få litt informasjon om dette med tanke på hvor lett skabb smittes, mener Hoel.

Kommunelegen kommer til Kirkenes videregående skole tirsdag, ifølge rektoren.

– Elever som er redde for skabb kan da komme og få kontakt med legen, sier han.

I mellomtiden mener han at det ikke er noe å bekymre seg for.

– Når man har fått lokalisert hvem som har det, behandles det effektivt. Det er ikke nødvendig at noen holder seg borte fra skolen, forsikrer Hansen.

Skabbrykter

Det har gått rykter på skolen om at skoleledelsen har visst om skabben i opptil fire måneder før elevene ble informert. Blant de som ble bekymret av ryktene er tredjeårselevene Cecilie Heitmann Norbeck og Silje Solvang. De to er klare over at rykter tas med en klype salt, men ble bekymret likevel.

– Jeg fikk først vite om det fra en venninne. Mange går og er redde for å få skabb. Jeg er ikke hysterisk, men om skolestyret har sittet og holdt det skjult, er det ikke bra. Man må jo behandle alle hjemme om man får det, sier Norbeck.

– Først når vi vet om det, kan vi ta forholdsregler. Jeg var selv den som først fortalte en lærer om skabben, legger Solvang til.
Videregående-rektor Trond Hansen forsikrer om at de informerte skolen så snart de fikk vite om skabben.

– Jeg har sjekket rundt, og vi har ikke noen kunnskap om at det skulle være skabb så tidlig som ryktene sier, sier han.

Smittevernlegen mener skolen har taklet situasjonen veldig bra.

Melder ikke enkelttilfeller

Videregående-rektoren har fått vite at noen av de som har fått skabbdiagnosen skal ha hatt det en stund. Men skoleledelsen informeres ikke om smittefare bare på grunnlag av mistanke om at noen har fått skabb.
Smittevernlegen forteller at de først melder fra om et skabbutbrudd når det faktisk teller som et utbrudd.

– Om enkeltpersoner eller noen i samme hus har fått det, er det ikke en smittevernsak. Dette ble rapportert til skolen fordi det var flere tilfeller i skolemiljøet, forteller Bratlien.

Det er heller ikke gitt at skabb oppdages kjapt av legen. Infeksjonen kan være vanskelig å diagnostisere: Ofte tas det for å være vanlig eksem i begynnelsen.

– Når vi for eksempel ser at eksemen er langvarig, eller flere fra samme miljø har det, gjerne folk som ellers ikke har eksem, starter vi behandling, sier legen.

Det er ikke så farlig om det egentlig ikke er skabb, forsikrer Bratlien. Medisinbehandlingen er nemlig helt ufarlig.

– Det er ikke mer dramatikk enn om man har lus, sier hun.

– Liten smitterisiko

Skabb kommer av skabbmidden, et 0,2-0,5 mm stort dyr som graver overfladiske ganger i huden. Den legger der egg som klekkes som larver etter tre-fire døgn. Skabben fører til sterk kløe, spesielt om natten.
Folkehelseinstituttet skriver at skabb smitter ved hud- mot hudkontakt av litt lengre varighet, seksuell kontakt, og i sjeldne tilfeller indirekte kontaktsmitte igjennom sengeklær som en person med skabbmidd har brukt.

– Det er veldig liten risiko for smitte uten at man har lengre hudkontakt. Kanskje om man ligger under samme dyne, men da må man ligge nært, sier smittevernlege Drude Bratlien.

Skabben må behandles med krem. Om det er flere i husstanden, eller noen som har hatt seksualkontakt med den smittede, bør de behandles samtidig. Det er imidlertid ikke noe behov for å desinfisere huset, fryse ned klær og sengeklær eller liknende. Barn bør holdes borte fra barnehagen eller skolen til dagen etter at de har begynt behandling, men ellers er det ingen spesielle forholdsregler man må ta.
Det tar vanligvis to til seks uker å merke kløen etter skabbmidden, om man ikke har vært smittet tidligere.