En rekke nye skuterløyper er under planlegging og på torsdagens møte ga utvalget grønt lys for å fortsette arbeidet med løypenettet, som skal føres inn i den reviderte kommuneplanen.

Fra Bugøynes

Det jobbes med en rekke nye løyper. Det er for eksempel funnet en trasé som gjør det mulig å kjøre fra Bugøynes og inn på hovednettet.

– Det jobbes også med en løype fra Elvenes og rundt Boris Gleb, forteller Wikan.

Det er i tillegg kommet forslag fra en rekke hyttefelt.

– Samtidig er det ytret ønske om at man skal kunne kjøre til bensinpumpa på Svanvik, noe som vil gjøre ting lettere for mange, sier han.

Det er også snakk om å legge om løypa som går over Pasvikelva på grunn av isforholdene. Alle disse forslagene lå i administrasjonens papirer. I tillegg kom utvalget selv med noen flere forslag til løyper.

– Vi har lagt inn forslag om å se på muligheten for løype fra Tusenvika og Ørnevann. I tillegg ønsker vi å se på om det er mulig å benytte løypene som brukes under de to hundeløpene. Det er jo litt unødvendig å lage to traseer ved siden av hverandre, men disse blir naturligvis stengt når løpet pågår, sier Kurt Wikan.

Diskusjon

Siste ord er imidlertid ikke sagt i saken. Løypene skal som kjent inn på kommuneplanen. Denne skal først godkjennes av kommunestyret og til slutt av Fylkesmannen. Wikan utelukker ikke at det kan bli en del diskusjon rundt dette med skuterløyper.

En annen vesentlig detalj er også at lovendringen kommer på plass. Sør-Varanger kommune var opprinnelig med i en forsøksordning om kommunal råderett. Ordningen ble imidlertid funnet ulovlig da det endte med at hele 25 prosent av landets kommuner fikk bli med. I stedet utformet den nye regjeringen en lovendring som skulle være lik forsøket.

– Denne er nå ute på høring. De har sagt at det skal gå kjapt, og da får vi bare håpe at det gjør det, sier Wikan avslutningsvis.