- I EU er alt nord for polarsirkelen definert som Arktis. For oss er det viktig å vise at Nord-Norge skiller seg fra andre deler av Arktis. Vi har høyt utviklede samfunn, og et helt annet klima enn andre områder på samme breddegrad, forteller direktør i Nord-Norges Europakontor, Trond Haukanes i en pressemelding.

Fra 20. til 24. februar tar derfor Nord-Norges Europakontor med seg ni politiske rådgivere for representanter i EU-parlamentet på en studietur til Nord-Norge. Flere av de som tar turen nordover har aldri vært nord for polarsirkelen, og ser frem til å lære mer om regionen.

 Tett program

I løpet av de fire dagene skal de innom både Hovedredningssentralen i Bodø, Andøya Space Center, Polarinstituttet i Tromsø, Barentssekretariatet i Kirkenes og grensa mot Russland, i tillegg til møter med ordførere og andre opplevelser.

- Vi vil at beslutningstakere i EU skal oppleve hvordan kulturen, næringslivet og klimaet er i Nord-Norge, slik at de tar beslutninger basert på kunnskap og erfaringer, ikke på forutinntatte holdninger om et islagt Arktis, sier Haukanes.

 Selv om Norge ikke er medlem i EU er det flere beslutninger derifra som påvirker Nord-Norge. I starten av mars skal blant annet EU-parlamentet vedta sin felles politikk for Arktis, og dette kan få innvirkning på både turisme og aktiviteter i nord.

 Viktig eksportmarked

- Norge eksporterer hvert år sjømat for opp mot 50 milliarder til EU-landene, og er Norges viktigste sjømatmarked. EU har også flere prosjekter som retter seg mot sjømatindustrien og utvikling av maritime ressurser. Disse prosjektene angår også i stor grad norske interesser, forteller Haukanes.

 Beredskapen i Nord-Norge er også et tema som Nord-Norges Europakontor ønsker å trekke frem under besøket.

 - Norge har store havområder i nord med økende aktivitet, og et godt samarbeid med EU-land som Sverige og Finland er avgjørende for å ivareta sikkerheten til lands og til vanns, avslutter Haukanes.