Siden 2008, har det frittstående forbundet Lederne satt fokus på nye organisasjons- og ledelsestrender.

- Gjennom flere undersøkelser har det blitt stilt spørsmål om, og i så fall på hvilke måter, norske arbeidstakere opplever at fleksible organisasjonsideal, målstyring, balansert målstyring og ikke minst HRM implementeres i norske virksomheter, forklarer forsker Bitten Nordrik.

(HRM står for Human resources Management, personalledelse)

Etter invitasjon fra Lederne avd. Kirkenes kommer Nordrik til Kirkenes i september for å holde foredrag om «Hard-HR» ledelse.

Autoritær praksis

- Hovedfunnet er at nye modeller og metoder brer om seg også her og at de medfører en langt mer autoritær praksis enn hva vi har hatt tradisjoner for i Norge. Det må ses i sammenheng med at dette er organisasjons- og ledelseskonsept som er utviklet i en amerikansk kultur, med andre idealer og andre tradisjoner enn de vi har i Norge, legger forskeren til.

 Under press

Nordrik mener at det første som som kommer under press i disse autoritære systemene er arbeidstakers medbestemmelse.

- Tillitsvalgte har gjennom spørreskjema og intervju oppgitt at reell involvering i stadig større grad reduseres til informasjon og ofte brukes ord som «skinndemokrati» når de forteller at de har blitt trukket med i prosesser. Det fordi prosessene og beslutningene sjeldent gjenspeiler deres bidrag og de ansattes perspektiv. I USA omtales  overgangen fra det gamle personalfeltet til HRM som et paradigmeskiftet og det settes gjerne i forbindelse med den synkende organisasjonsgraden og oppslutningen om fagforeninger som har funnet sted i landet de siste tiårene.

Bitten Nordrik, som er en av forskerne bak Norsk Ledelsesbarometer, mener det samme kan komme til å skje her om ikke fagforeninger og deres tillitsvalgte får en større bevissthet om hvilke innholdsmessige endringer som skjer med HRM.