Byrået Infact har gjort en meningsmåling på oppdrag fra partiet. Her får Sp 18,8 prosents oppslutning i Nord-Norge. Det er mer enn regjeringspartiene Høyre (15,3 prosent) og Fremskrittspartiet (14,1 prosent).

Nasjonalt er Sp oppe i 14,3 prosent, mer enn på flere år.

Hyggelige tall

- Det er svært hyggelige tall som presenteres. Dette viser at folk har begynt å ta vårt parti på alvor og innser at den politikken Senterpartiet har ført i lang tid har noe for seg.

Vi vil ha bosetting, arbeid og ikke minst trygghet over hele landet og dette får vi nå gehør for. For oss er det viktig at folk har nærhet til viktige tjenester som nå forsøkes sentralisert, politi, forsvar, helse, skatt, kommunale tjenester med mer.

Meningsmålingene viser en trend som har gått over tid, men vi har fortsatt en stor jobb å gjøre frem mot valget. Dette gir selvsagt inspirasjon til å stå på videre, sier Josefsen.

Førstekandidatene i de tre nordligste fylkene er naturlig nok godt fornøyd med at de har medvind i meningsmålingene.

- Det er en fantastisk måling for oss, og jeg tar denne målingen med meg inn som en inspirasjon til landsmøtet og valgkampen. Jeg tror årsakene er flere, blant annet den massive sentraliseringen fra regjeringen. Særlig ser vi det innenfor fiskeripolitikken, hvor regjeringen flytter eierskap og ressurser ut av landsdelen, sier Geir Iversen i Finnmark Sp.

- Jeg tror også det samiske miljøet i nord føler seg hjemme i Senterpartiet. Dette handler særlig om satsing på samisk språk og kultur, reinkjøtt og kampen mot en rovdyrbestand som truer reindriftsnæringen, legger han til.

Tendens

- Dette bekrefter den tendensen vi har sett en stund. Våre saker over lang tid har nå blitt høyaktuell med den mest sentraliserende regjeringen vi har sett i moderne tid. Ingen tror med rette på regjeringens disipler når de sier at det er en god ting for landet å flytte viktige funksjoner mest mulig sentralt. Om det er fisk, penger, forsvar eller makt, sier Wilfred Nordlund i Nordland. 

- Jeg tror de gode meningsmålingene i nord handler om at folk føler på den massive sentraliseringen dagens regjering står i spissen for. I nord gjelder det særlig innenfor forsvar, kommunereform, utflytting av fiskeriressuser, nedleggelse av lensmanskontor og lokalsykehus, sier Sandra Borch i Troms.

Senterpartiets landsmøte avholdes i Trondheim og varer fra torsdag til søndag. Kurt Wikan og Erle Guvåg (Senterungdommen) fra Sør-Varanger er med som representanter for Finnmark Senterparti.

Wikan tredjekandidat

Her er partiets liste til Stortingsvalget 2017:
Stortingsvalgliste for Finnmark Senterparti til stortingsvalget 2017:

1. Geir Adelsten Iversen, Hasvik
2. Nancy Porsanger Anti, Tana
3. Kurt Wikan, Sør-Varanger
4. Sigurd Gjerde-Jakola, Senterungdommen / Vadsø
5. Grete Liv Olaussen, Porsanger
6. Fabrice Caline, Loppa
7. Anne Toril E.Balto, Karasjok
8. Gudleif Kristiansen, Måsøy
9. Cecilie Hansen, Sør-Varanger
10. Carina P.Wallmann, Hasvik
11. Tommy Andersen, Hammerfest
12. Aile Marita Varsi, Tana