Nord universitet og Centre for High North Logistics (CHNL) sier til SVA at de ønsker å kartlegge interesse for bedre utdanningstilbud i Kirkenes.

CHNL er eid av Nord universitetet, som stiller med Dekan Erlend Bullvåg og professor Frode Nilssen.

Seminaret skal spesielt løfte fram tematikken «beredskap og logistikk». Det er innenfor dette området Nord universitet spesielt vurderer nye tilbud i kommunen.

Fra før har UiT, Norges arktiske universitet, eget campus i Kirkenes. Seminaret arrangeres på Scandic mandag ettermiddag.