Hatle stemte med flertallet, men hadde noen motforestillinger også. Det ble imidlertid ingen debatt i kommunestyret om denne saken.

En større verdi

– Jeg er prinsipielt enig i innstillingen, at det skal selges til høystbydende, men her har vi en litt spesiell sak. Det handler om en menighet som har eksistert her siden lenge før vi ble en kommune. Boliger er bra, det kan det bli for to familier, eller det kan selges til høystbydende og boligene vil bli fortjeneste for en boligspekulant. Hvis vi kan få til et salg til menigheten hadde det også vært hyggelig, sa Hatle.
Han mente man på sikt kanskje kunne få ei lita trekirke på tomta, med løkkupler og det hele.
– Hvis vi skal slå oss sjøl på brystet og kalle oss grensesprengende og jeg vet ikke hva, så vil dette være et symbol på alt dette. Det vil gi en merverdi på lengre sikt, sa Hatle.

Økonomi

Det er den russiske ortodokse menigheten Hellige Trifon som leier i Hans Væggers vei 5. Nummer 3 står tom, den ble tidligere brukt av Bedriftshelsetjenesten. Nå ønsker menigheten å kjøpe begge husene av kommunen, men formannskapet innstilte på at husene skulle selges til høystbydende. Det var kommunestyret enig i. Den ortodokse menigheten har sagt at de neppe har økonomi til å delta i en budrunde på husene. Det var ikke mulig å få tak i noen fra menigheten for kommentar.