Slik har det stått siden i fjor sommer. Nå lurer folk i Jarfjord på når det skjer noe.

Planter blomster

Frank Emil Trasti forteller at flere i bygda har vært i kontakt med kirkevergen, men at ingenting har skjedd.

- Nå har folk begynt å plante ut blomster, men harepusen tar for seg. Sauer og andre beitedyr er nå også på tur ut på utmarksbeite, forteller han. Nå lurer bygdefolket på om kommunen har en plan for å reparere, og sette på porter på gjerdet.

Det kommer

Kirkeverge Wenche Dervola har stor forståelse for at folk reagerer på dette, men forsikrer at det står på planen.

- Graverne er informert om det, og det er planen å skifte ut flere gjerder. Generelt sett er det mange dårlige gjerder på kirkegårdene i kommunen, forteller hun. Grunnen til at det tar tid, er at de har måttet prioritere annet vedlikehold på kirkebygg.

- Men nå rettes fokuset over på kirkegårdene, avslutter hun.