Opprinnelig hadde nye Sydvaranger sendt inn søknad om gruvedrift 5. mai i år. Men den ble underkjent av Direktoratet for mineralforvaltning (DMF). Prosjektleder Thomas Bækø i gruveselskapet forteller at de baserte den søknaden på gamle erfaringer og søknader.

– Lovverket har endret seg, og nå er det fokus på avslutningsplaner og sikringsplaner. Hele ressursens levetid må inngå i planen i søknaden, og det hadde vi ikke helt fanget opp. I den første søknaden vår hadde vi detaljerte planer for de første årene, så ville vi sende inn nye planer etter hvert som vi beveget oss inn i produksjonen, sier Bækø.

Nå er Sydvaranger i ferd med å gjøre ferdig den fullstendige planen som kreves. Bækø satser på at det skal inkludere borekjerne-undersøkelsen som selskapet gjør ferdig i disse dager.

– Ideelt sett får vi fullført den fullstendige søknaden i løpet av den neste måneden, sier han.

Usikker ventetid

Hvor lang tid det tar derfra før Sydvaranger får lov til å faktisk bore i gruva, er så opp til Direktoratet for mineralforvaltning – om de godkjenner søknaden.

Direktoratet har tidligere informert SVA om at søknader kan ta fire til seks måneder. De må også sendes ut på høring.

Bækø ser for seg at Sydvaranger kan ha en eventuell tillatelse i løpet av senvinteren eller våren 2018, om alt går smidig.

– Da har vi i hvert fall mulighet til å starte med de første uttakene i løpet av 2018. Men igjen, tidslinja er ikke klar ennå. Vi vet ikke hvordan høringsuttalelsene går, eller om søknaden blir godkjent, sier han.

Investorer

Før selskapet kan starte med gruvedrift, gjenstår også spørsmålet om investorer. Sydvaranger trenger å få flere med seg for å kunne starte opp. Bækø forteller at de er i kontakt med flere mulige, men pengene kommer ikke før drifts- tillatelsen er på plass.

Markedet for malm ser imidlertid ut til å være mer enn godt nok for Sydvaranger nå for tida, ifølge prosjektlederen.

– Det er mye bedre utsikter enn vi så for oss da vi overtok anleggene i 2016, sier han.

Om et par uker er Sydvaranger også helt ferdige med den ovennevnte borekjerne-undersøkelsen sin. Da får de først og fremst oversikt over svovelinnholdet rundt om i gruveområdene, noe som gjør drifta billigere når de først setter i gang.