Det er det nye nødnettet som skal være på plass i 2015 som betyr nye krav i forhold til hvordan kommunehelsetjeneste og sykehus skal organisere sine legevakttelefoner.

- Her kommer det endringer som vi må gjennomføre også fra Sør-Varanger kommunes side, sier rådmann Bente Larssen. Onsdag orienterte hun formannskapet om dette og forberedte politikerne på at det også kommer til å koste penger.

Dialog

Dialogen om utvidet samarbeid med AMK i Kirkenes er godt igang. Slik det fungerer idag, er det AMK på sykehuset som håndterer kommunehelsetjenestens legevakttelefon i helgene og utenom kontortid. Altså mellom 15.30 og 08.00 på hverdagene.

Med ett felles legevaktnummer over hele landet, vil det være AMK-sentralen som skal håndtere også kommunehelsetjenestens legevakttelefon døgnet rund, hele året.

Ikke gratis

- Dette er en stor omlegning for hele kommune-Norge og jeg frykter at det vil koste kommunene store penger, sier Larssen. For Sør-Varanger kommunes del har hun foreløpig ingen oversikt over hva utgiftene vil komme på. Det vil imidlertid bli klart, sannsynligvis i løpet av september, når alle avklaringer og avtaler er på plass med Finnmarkssykehuset.