En kvinne fra Sør-Varanger skal møte i Hålogaland lagmannsrett i september, for å forsvare seg mot fengselsstraff.

Kvinnen hadde opprinnelig blitt dømt til samfunnsstraff i en tidligere sak i tingretten, i 2016. Da risikerte hun ett år og fem måneders fengsel om hun ikke tok samfunnsstraffen.

Påtalemyndigheten mente hun hadde brutt vilkårene under gjennomføringen av straffen, forteller rådgiver Erik Iversen i Kriminalomsorgen region nord.

- Dermed har vi en påstand om å gjøre samfunnsstraff om til ubetinget fengsel, sier han.

Saken gikk tilbake til tingretten i april i år, og påtalemyndigheten ønsket at kvinnen skulle ta hele fengselsstraffen. Men der ble kvinnen frikjent. Påtalemyndigheten anket saken, og nå er den på tur til lagmannsretten.

Iversen viser til taushetsplikten idet han spørres om flere detaljer.

Kvinnens forsvarer, advokat Randulf Schumann Hansen, forteller at de er enige i tingrettens frikjennelse fra april i år.