Modighet var en rød tråd i sametingspresidentens nyttårstale.??I beste sendetid på NRK1 listet hun opp noen av de modige samene fra året som gikk.

- Dávvet Bruun-Solbakk og hans venner gikk fremst i Sápmi Pride i Kautokeino for det fineste i livet; kjærligheten. Det samiske samfunnet trenger mer av det. Agnethe Johnsen var åpen om sine psykiske problemer. Det samiske samfunnet trenger også mer av det. Marion Knutsen og Karl Edvard Urheim var blant flere som brøt tabuer om overgrep.

- Det samiske samfunn trenger enda mer av det, sa sametingspresident Vibeke Larsen.?

Hyllet

Hun hyllet også sørsamer som kjempet for sitt språk og sin kultur.?

- Fransisca Kappfjell-Herbst og Ole-Henrik Lifjell kjempet for Sameskolen i Hattfjelldal. De berget ikke bare sin egen skole, men et av de viktigeste opplæringsmiljøene for sørsamisk, sa Larsen og viste også til sørsamisk ungdom sin kamp for å behold Kalvvatnan i Bindal kommune som kalvingsland, samt Jovsset Ante Sara som kjempet for sin rett til å drive reindrift.?

- Dere er veivisere for vår tid, oppsummerte sametingspresidenten.?

Hundreårsmarkering

I nyttårstalen oppfordret hun alle til å ta del i hundreårsmarkeringen av det første samiske landsmøtet, Tråante 2017. Hun tok også til orde for at det samiske samfunnet måtte samarbeide tettere med det norske samfunnet.?

I den forbindelse siterte hun den amerikanske urfolksprofilen Oren Lyons: «Selv om vi er i hver våre farkoster, du i din båt og vi i vår kano, så deler vi begge den samme elva».?

- Vi kan ikke utvikle det samiske samfunnet alene. Flere må eie den samiske kulturen ilag med oss, sa sametingspresidenten Larsen.??