Det melder Rett24 fredag.

– Etter vårt syn er situasjonen så vidt usikker rettslig sett at jeg mener det ikke er forsvarlig å trekke folk for retten med utgangspunkt i anmeldelser fra Nav knyttet til denne problematikken – uansett hvilket område vi snakker om, og uansett om det er før eller etter 2012, sier Busch til nettstedet.

  • Har du tips om hvordan Nav-skandalen har rammet enkeltpersoner i vår region? Kontakt redaksjonen på redaksjon@sva.no eller tipstelefon 909 90 700.

– Dette må avklares, men vi trenger vesentlig mer materiale fra direktoratet for å gjøre en kvalifisert vurdering av om vi er enige med deres vurdering. Så nå settes alt på vent, sier riksadvokaten.

Brev til politiet

Han har formidlet sitt pålegg i et brev til alle landets politidistrikter.

Da Nav-saken ble kjent denne uken, var det saker om pleiepenger, arbeidsavklaringspenger og sykepenger som var tema. Saken var dessuten begrenset i tid tilbake til 2012. Men nå har Busch bedt om stans i etterforskningen av alle anmeldelser knyttet til utenlandsopphold i EØS, uansett tidspunkt og uansett ytelse.

Hvert år blir omkring 1.000 mennesker anmeldt for trygdesvindel her i landet, ifølge Navs nettsider.

Oppvask

Busch har nå takket av som riksadvokat, og fredag overtok Jørn Sigurd Maurud jobben.

Denne uken ble det kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

Det blir nå full oppvask, og tirsdag skal arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) redegjøre om saken i Stortinget.

Ofre må vente

Nav har begynt den møysommelige jobben med å kontakte dem som er rammet av Nav-skandalen. Men det kan ta tid før de får igjen pengene sine.

En egen innsatsgruppe på 27 ansatte startet torsdag arbeidet med å ringe til Nav-brukere som feilaktig er blitt anklaget for trygdesvindel og har måttet betale tilbake trygd.

Til sammen er rundt 2.400 personer rammet, ifølge Navs egne anslag. Førsteprioritet er å finne dem som fortsatt betaler tilbake på uriktige krav, opplyser Magne Fladby, som leder gruppa, til NRK.

Men han kan ikke lovet at folk får igjen penger før jul.

– Vi håper de første kan få det, sier han.

Han opplyser at Nav forsøker å unngå at andre brukere blir rammet av at etaten må flytte store ressurser til spesialgruppa.