Dommen ble avsagt torsdag klokken 12.

Retten fulgte aktors påstand om fengsel i 21 år. Han anket på stedet, melder NRK.

- Drapene på Pimsiri og hennes 12 år gamle sønn må betegnes som rene henrettelser da de
befant seg i et rom uten fluktmuligheter, og tiltalte på kort hold skjøt dem begge i hodet
med en hagle, skriver Øst-Finnmark tingrett i dommen.

- Ansvarsfraskrivelse

Normalstraffen for forsettelig drap er fengsel i 12 år. Men etter en rekke skjerpende momenter har retten landet på at hvert av de to drapene isolert sett ligger på fengsel i 15-16 år.

Det er ingen formildende omstendigheter etter rettens syn, og dermed har de havnet på maksstraffen; 21 års fengsel. Retten er ikke enig i forsvarers anførsel om at tiltalte bør ha strafferabatt for å ha bidratt til å belyse saken.

- Etter rettens oppfatning forsøker han å fraskrive seg ansvaret for drapene han har utført. Han forklarer blant annet at han ladet hagla "automatisk", og at han ikke skjønner hvorfor han gjorde dette. Retten utelukker at han ikke var bevisst på hva han gjorde, heter det i dommen.

Skjøt sønnen først

På bakgrunn av vitnebeskrivelser fra naboer som har hørt hendelsen, slår retten fast at tiltalte skjøt 12-åringen først. Naboene hørte morens skrik fra leiligheten etter dette skuddet. Retten anslår det deretter gikk rundt ti minutter før 59-åringen skjøt kona også.

Hun døde på stedet, mens sønnen ble erklært død på Kirkenes sykehus. At sønnen først døde etter halvannen time, og kan ha vært såpass bevisst at han oppfattet drapet på moren, har virket i straffeskjerpende retning for dommen.

Selv har 59-åringen forklart at han ikke husker noe av selve drapene, annet enn at det var krangling, og at han gikk og hentet hagla.

- Ikke bare skremme

Retten har videre ikke trodd på mannens forklaring om at han bare ville skremme kona. De finner heller ingen plausibel forklaring på at mannen ikke skulle huske selve skuddene.

- Ut fra bevisene i saken har retten funnet det bevist ut over rimelig tvil at tiltalte forsettlig tok med seg en skarpladet hagle inn på rommet og drepte begge to, skriver retten.

Erstatning

Den drapsdømte mannen må også betale til sammen over 700.000 kroner i oppreisningserstatning og erstatning til tre familiemedlemmer av de drepte.

Dommen fra Øst-Finnmark tingrett er enstemmig. Den viser også til andre dommer for dobbeltdrap hvor det er reagert med 21 års fengsel.

37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam, kalt Belt, ble skutt og drept med hagle natt til 29. august i fjor.

59-åringen har forklart at han ville ut av ekteskapet og ba kona om å flytte ut. Han ble trigget da han oppdaget at kona ville ta med seg krystallgjenstander som hadde tilhørt hans mor. Han forklarte at han hentet den halvautomatiske hagla si etter at han hadde kranglet med kona.

59-åringen var ikke beruset da handlingen skjedde. I forklaringen sa han at han våknet utpå natta, og bestemte seg for å hente hagla. Han ladet den, og gikk så inn på soverommet hvor kona og hennes sønn lå og sov.

Anker alt

Forsvarer Stein Rønning sier til iFinnmark at 59-åringen er veldig skuffet over dommen.

– Den er påanket i sin helhet, og da ligger det i kortene at vi ikke tiltrer rettens argumentasjon, sier han.

Rønning står fast ved at hans klient ikke hadde til hensikt å drepe da han gikk inn i rommet.
Rønning argumenterte i sin prosedyre med at både tiltaltes alder og hans omfattende skader burde gi reduksjon i straffen. Retten avfeier begge disse punktene.

- Retten er ikke enig i at dette skal medføre reduksjon i straffen da tiltalte påførte seg selv disse skadene, skriver de om skadene.

59-åringen våknet på sykehuset to uker etter drapene. Han var lenge ikke i stand til å snakke, men erkjente skriftlig de faktiske forhold - via forsvarer.
I retten erkjente han ikke straffskyld, siden han hevdet å ikke huske selve drapene.