Det var uvanlig lite nedbør i Sør-Varanger i årets oktober måned. Meteorologisk Institutt melder om at det var 30-50 prosent av normal nedbør i mesteparten av Sør-Varanger.

Et kart fra Meteorologisk Institutt viser at det har vært enda tørrere inne i Pasvikdalen, med under 25 prosent av den utjevnede nedbørsnormalen. Målestasjonene i Skogfoss og Svanvik har imidlertid målt henholdsvis 48 og 49 prosent av normal nedbør.

Tørt har det uansett vært.

– Øst-Finnmark og Indre Finnmark var på den måten unntaket fra resten av Nord-Norge, som har hatt det våtere enn normalt i oktober, forteller metorologikonsulent Håvard Larsen.

Instituttets kart viser at det kom så mye som 150-175 prosent av normal nedbør i store deler av Nord-Norge i oktober. Større deler merket 125-150 prosent av nedbørsnormalen.

Samtidig har halvparten av Sør-Norge hatt under 25 prosent av nedbørsnormalen i oktober. Hele Sør-Norge har hatt mindre nedbør enn normalt.

Litt varmt

Temperaturmessig har det imidlertid ikke vært så uvanlig i Sør-Varanger. Kirkenes lufthavn har målt 1,7 grader i gjennomsnittstemperatur i oktober, sammenliknet med normaltemperaturen på 0,4.

1,3 grader over normalen er merkbart varmere, men langt ifra noen rekord. Oktober i 1987 hadde et gjennomsnitt på 5,7 varmegrader.

Oktober 1968 er fremdeles kjøligst, med et gjennomsnitt på 4,1 kuldegrader.

Samtidig ble det målt gjennomsnittstemperatur på 1,5 grader i Svanvik. Det er en halv varmegrad over normalen. Det ble målt 0,3 grader i gjennomsnitt i Bjørnevatn, og 1 grad på Nyrud, men der har det ikke vært målestasjoner lenge nok for normaltemperaturer.

Langt unna

Nyrud og Svanvik hadde de høyeste enkelttemperaturene i årets oktobermåned. Begge kom opp i 8,5 grader 1. oktober. Den laveste enkelttemperaturen er det Svanvik som står for, med 7,9 kuldegrader registrert 30. oktober.

Den høyeste temperaturen som Kirkenes lufthavn målte i oktober i år var på 7,3 varmegrader. Den toppen ble nådd 1. oktober. Kaldest var det 31. oktober, med 4,7 kuldegrader.

Den høyeste enkelttemperaturen som er målt noensinne i en oktober måned på Kirkenes lufthavn var 13,6 grader, målt 11. oktober 2005. Den tilsvarende laveste er kjølige 21,7 kuldegrader, målt 26. oktober 1968.

Med andre ord var vi langt unna noen temperaturrekorder i år.