Finnmark er også det fylket med lavest kvinneandel blant befalskolesøkerne. De neste to ukene skal 1512 kandidater kjempe om totalt 640 skoleplasser i Forsvaret.

Sommeropptak størst

Forsvarets opptak og selseksjon (FOS) arrangeres to ganger i året på Luftforsvarets skolesenter på Kjevik og er delt inn i sommeropptak og vinteropptak. Sommeropptaket er det største og de neste ukene skal Forsvaret ta inn totalt 640 elever til 27 linjer fordelt på alle Forsvarets skoler. I alt 5030 ungdommer søkte om å få delta på årets opptak. Kandidatene har allerede gjennomført 3000-metertest. De kommende dagene er det styrketester, svømmetest, legesjekk og intervjuer.

Seleksjonsøvelse

Dersom kandidatene passerer den første opptaksuka, blir de tatt opp som aspiranter og skal gjennomføre en seleksjonsøvelse på Evjemoen skyte- og øvingsfelt, hvor deres lederegenskaper, holdninger, motivasjon og handlemåte kartlegges før de tilbys en eventuell skoleplass. Seleksjonsøvelsen på Evjemoen begynner til helgen. Hver fjerde søker til befalsskolene kommer fra Oslo eller Akershus. Færrest søkere kommer fra fylkene på Sørlandet og Vestlandet.