Pengene ble bevilget før jul, fem millioner kroner gjennom fylkets region-midler, øremerket Sør-Varanger.

Finnmark Fylkeskommune vil bruke 800 000 kroner på sitt eget arbeid med omstilling i Sør-Varanger.

Resten skal kommunen forvalte og formannskapet sa ja til rådmannens forslag denne uka.

Verdensturisme

En prioritert oppgave er fortsettelse av et allerede igangsatt prosjekt, en reisemålsplan.

Reiselivsnæringen, og kommunen, har i mange år tidligere slitt med samarbeid og felles mål for markedsføring av kommunen og reiselivet som næring. For rundt fire år siden startet jobben med en plan som skulle samle næringen og legge grunnlaget for en felles satsing av Sør-Varanger som reisemål. Prosjektet har kommet til fase tre og Kirkenes næringshage søkte tidligere i år om kommunal delfinansiering. Det er dette rådmannen, og formannskapet, vil bruke noen av omstillingspengene til, 635 000 kroner.

Dette er helt i tråd med den foreløpige søknaden om storbevilgningen til omstilling som er sendt departementet, mener rådmannen. I den er «Sør-Varanger, en opplevelsesdestinasjon i verdensklasse» et av satsingsområdene.

Administrasjon

Rådmann og politikere vil også bruke penger på en vurdering av kapasiteten i Kirkenes havn.

De vil vite hva slags oppdrag havneområdet kan brukes til,

og mener at også dette stemmer med et av områdene som er nevnt i den foreløpige søkanden, «Barentshavet som utviklingsressurs». 250 000 kroner vil formannskapet bruke på dette.

Men det meste av de første to omstillingsmillionene er planlagt brukt på å drive søknad og prosjektet framover, til administrasjon.

Formannskapet vil bruke 350 000 kroner som delfinansiering av prosjektledelse i forbindelse med søknaden som skal være klar til departement og storting i juni.

De mener det kommer til å bli mye reising og møter framover og setter av 300 000 kroner til det.

Kommunens jordbrukssjef er pålagt å bruke halvparten av sin stilling til å følge opp omstillingsprosessen på vegne av kommunen. Det er satt av 340 000 kroner til dette. Samtidig forhandler kommunen med Tana kommune for å de skal kunne ta oppgaver kommunens egen jordbrukssjef ikke kan ta.

Kirkenes Næringshage er sterkt involvert i kommunens omstilling og blir tilgodesett med 190 000 kroner for å hjelpe til med søknaden.

Da står det igjen i overkant av to millioner kroner av den første omstillingsbevilgningen. Den skal formannskapet råde over og fordele når flere konkrete tiltak ligger på bordet.

Kommunestyret skal behandle saken i slutten av mai.