Stortingsflertallet slutter seg til Venstres forslag om at regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets framtid så snart den foreligger.

Stortingets utenriks- og forsvarskomité leverte sin innstilling om offentliggjøring av forsvarssjefens landmaktstudie onsdag.

– Regjeringspartiene og Ap valgte i fjor å skyve spørsmålet om landmakten foran seg i behandlingen av Langtidsplanen for forsvaret. Det er gledelig at det nå er et flertall som går mot regjeringens ønske om å holde landmaktstudien hemmelig til etter valget, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Elvestuen mener den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at Norge har behov for en sterk landmakt i årene framover, og Venstre mener både Hæren og Heimevernet må styrkes.

– Det er åpenbart at vi må ha åpenhet om så viktige spørsmål for Norges forsvarsevne og vår sikkerhetspolitikk, og det er jeg glad for at stortingsflertallet nå har sluttet seg til, sier Elvestuen.

(©NTB)