• Torbjørn Røe Isaksen gir grønt lys.
    Arkivfoto: NTB scanpix

Høyre og Frp lokalt i Sør-Varanger holdt en pressekonferanse om saken tirsdag formiddag. Samtidig gikk det ut en pressemelding fra departementet.

- Over hundre års industrihistorie i Sør-Varanger kan nå bli videreført. Driften skal legge til rette for at ressursene, eksisterende infrastruktur og den lokale gruvekompetansen blir utnyttet på en god måte. Så dette er en svært god dag for både Finnmark og Nord-Norge, uttaler næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Her ligger hele vedtaket fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Takker gruveforkjempere

Ordfører Rune Rafaelsen (Ap) sier dette er en stor dag for hele Sør-Varanger kommune.

- Jeg er veldig glad for regjeringens avgjørelse i saken. Jeg er takknemlig overfor alle som har stått på lokalt og sentralt for å få dette til, på tvers av partier, sier han til Sør-Varanger Avis.

- Jeg er overbevist om at gruva kan driftes på en måte som både sikrer arbeidsplasser og ivaretar miljøhensynet, legger han til.

Viser til lokalvedtak

Sydvaranger Eiendom fikk i vinter en begrenset konsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF). Her ble det blant annet lagt begrensninger på utvidelse av gruveområdet. Striden sto også om dagbrudd mot underjordsdrift - det sistnevnte mener selskapet det ikke er noe lønnsomhet i.

En befaring fra Nærings- og fiskeridepartementet 27. februar i år har bidratt til å snu saken, ifølge en pressemelding fra departementet.

- Departmentet opprettholder Direktoratet for mineralforvaltning sitt vedtak om tildeling av driftskonsesjon, men gjør endringer i betingelsene som er stilt for driften. Sydvaranger Eiendom AS får i det vesentlige gjennomslag for anførslene sine, heter det i pressemeldingen.

Naturvernforbundet hadde også klaget inn den begrensede konsesjonen som ble gitt, grunnet det de mente var for store konsekvenser for naturen i konsesjonsområdet. Klagen ble ikke tatt til følge av departementet.

Isaksen: - Reinbeitedistriktene er med

Isaksen og regjeringen viser til at kommunen har godkjent konsesjonsområdet til gruvedrift. Det veier tyngre enn de faglige innvendingene fra direktoratet, går det fram av pressemeldinga.

- Det er sterk støtte i Kirkenes til gjenopptakelse av gruvedriften. Det er også gledelig at det lokale reinbeitedistriktet og selskapet har kommet til enighet om driften på en god måte, uttaler Isaksen.

Noen betingelser stiller departementet imidlertid:

- Selskapet skal til enhver tid ha en driftsplan som er godkjent av DMF. De skal forsøke å minimere gråbergsproduksjonen og stille tilstrekkelig sikkerhet til å dekke sin sikrings- og oppryddingsplikt, uttaler Isaksen.

SVA kommer tilbake med mer om saken.