Det ble i fjor vedtatt at forvaltningen av fondet, som rommer flere titalls millioner kroner, skal legges til et kompetent miljø i Nord-Norge.

Sør-Varanger har ment at Kirkenes er et naturlig sted å samle russlandkompetanse, men valget er ikke tatt ennå. Nå har Øst-Finnmark regionråd gjort et vedtak som støtter Sør-Varanger Utvikling og Kirkenes Næringshages initiativ.

«Kunnskapen i Finnmark og Øst-Finnmark spesielt, om næringsliv og politiske forhold i Nord-Vest Russland, gjør at det vil være helt naturlig at et slikt fond blir plassert i Kirkenes. Med en slik plassering vil man kunne bygge videre og styrke den kunnskapsbasen på Russiske forhold som allerede er etablert i Øst-Finnmark,» heter det i en uttalelse fra daglig leder Trond Haukanes.