Johannesen og Ulvang reagerte kraftig på at fylkestinget og Arbeiderpartiet hadde stemt i mot fylkeskommunal involvering i elevhybel-byggeprosjektet på Hesseng.

- Uttalelsene de kom med er så feil som de kan bli, sier Johansen, som representerer Arbeiderpartiet i fylkestinget.

Elevfokus

Johansen sier at fylkespolitikerne denne uka har jobbet iherdig for å finne løsninger. 

- Fylket har store økonomiske utfordringer og vi som sitter i fylkestinget jobber dag og natt for å finne løsninger til det beste for fylkets befolkning. Vi må få budsjettene til å henge i hop. Sett i lys av dette er uttalelsene fra Johanessen og Ulvang ganske så utrolige, sier Johansen.

Ap-politikeren sier at en av de områdene fylkespolitikerne har strukket seg lengst for å verne er skolene.

- Spesielt har vi prioritert å bevare skolestrukturen, unges oppvekstvilkår og fellesskapet. Og det i en tid hvor vi må skjære ned utdanningssektoren med 20 millioner kroner. Da er jeg ganske så oppgitt når Høyres Johannesen og utbygger Ulvang går så høyt som de gjør. De mener altså at vi i en tid hvor fylket har så store økonomiske problemer har fire ledige hybler i Alta og to i Sør-Varanger så skal vi gå inn med så mange penger i elevhybel-prosjektet på Hesseng. Johannesen uttaler at han er skuffet og opprørt over kommuneledelsen i Sør-Varanger. Til det kan jeg si at vi har den samme virkelighetsoppfatning som på rådhuset i Kirkenes.

Skattelette

Johansen sparer ikke på kruttet mot Johannesen. 

- Han sier at vårt forslat går utover de unges oppvekstvilkår og snakker også om økte forskjeller. Og det kommer fra en politiker som representerer et parti som prioriterer skattelette, som ihvertfall fører til økte forskjeller. Så den må han gå lenger ut i skogen med. Vi satser på fellesskapet og det gjør ihvertfall ikke Johanessens parti. Deres politikk fører til klasseskiller, sier Johansen.

Fylkespolitikeren har også en melding til utbygger Ulvang.

- Det er ganske utrolig at de begynte å bygge før de hadde snakket med fylkeskommunen. Det er bra at de private inviterer til samspill med det offentlige, men det er særdeles umusikalsk å kalle fylkeskommunen og kommunen for feige og at de ikke tar ansvar. Dette er en uttrolig uttalelse som jeg på det sterkeste vil ta avstand fra. Det er nettopp ansvar vi tar og tar tæring etter næring, sier Johansen.

Frafall

Johanessen sa også at en investering i skolehyblene vil bidra til å stoppe frafallet fra den videregående skolen. Dette er feil, mener Johansen.

- Statistikk viser at det ikke er de som bor på hybel som hopper av fra videregående skole, men de som bor hjemme. Ingen skal være i tvil om at vi jobber hver eneste dag med innholdet og heving av kvaliteten i de videregående skolene i Finnmark, sier Bjørn Johansen.