Det var i juni i fjor at Stortinget vedtok å sette ned en sannhets- og forsoningskommisjon. Målet er å granske virkningen og konsekvensene av fornorskningspolitikken som ble ført helt fra 1700-tallet og fram til 1960-årene.

Torsdag vil Stortingets presidentskap samle seg om navn, mandat, oppgaver og medlemmer i selve kommisjonen.

Kommisjonen får et tredelt oppdrag. Den skal levere en historisk kartlegging, undersøke virkningene av fornorskningspolitikken i dag og foreslå tiltak for videre forsoning.

LEDES AV HØYBRÅTEN

Kommisjonen må være ferdig med sitt arbeid innen 1. september 2022, og skal overlevere sin rapport til Stortingets presidentskap.

Leder av kommisjonen blir Dagfinn Høybråten. Høybråten har tidligere blant annet vært arbeids- og sosialminister, helseminister, direktør i Rikstrygdeverket, leder i KRF og stortingsrepresentant.

Siden 2013 har han vært generalsekretær i Nordisk råd der hans funksjonstid varer fram til mars neste år.

– Det er et spennende oppdrag. Det er en stor tillitserklæring, sier Høybråten til avisen Vårt land.

HAR MEDLEM FRA VADSØ

I kommisjonen vil Høybråten med all sannsynlighet få med seg:

Professor Ivar Bjørklund (Tromsø),

Stipendiat Håkon Hermanstrand (Kolvereid),

Biskop emeritus Per Oskar Kjølaas (Tromsø),

Professor Pia Lane (Oslo),

Seniorrådgiver Anne Kalstad Mikkelsen (Hamarøy),

Museumsleder Marit Myrvold (Evenes),

Professor emeritus Einar Niemi (Vadsø),

Professor Anne Julie Semb (Oslo),

Høyskolelektor Liv Inger Somby (Kautokeino),

Professor emeritus Aslak Syse (Oslo) og

Førsteamanuensis Ketil Zachariassen (Tromsø).