Etter et halvgått 2017 har rådmann Nina Bordi Øvergaard lagt fram økonomistatus for kommunen. Økonomirapporten etter et halvgått 2017 viser et estimert merbruk på i overkant av én million kroner i barnevernet.

I rapporten heter det at barneverntjenesten i all hovedsak innenfor de tildelte lønnsrammene. Men rapporten viser også at det er en del budsjettoverskridelser i forhold til driften av tjenesten.

Driftsartene har et samlet budsjett på 11,3 millioner kroner, og hvor 5,6 mill. var budsjettert for andre kvartal. Per 30. juni lå disse på 7,6 millioner kroner.

Overskridelsene henger hovedsakelig sammen med at tjenesten er i omstilling og at det i forbindelse med høyt sykefravær har blitt leid inn eksterne konsulenter.

Ikke mer enn i fjor

Overfor SVA bekrefter rådmann Nina Bordi Øvergaard opplysningene i rapporten. Hun understreker imidlertid at overskridelsene ikke er noe høyere sammenliknet med i fjor.

– Sammenliknet med i fjor, hvor jeg mener barnevernet hadde en overskridelse opp mot 2, 5 million kroner, er en merbruk på én million betydelig mindre, sier hun og legger til at barneverntjenesten er en post som er vanskelig å forskuttere.

Mye til konsulentbruk

Rapporten viser imidlertid at om lag halvparten av merbruket er knyttet til bruken av eksterne konsulentfirmaer i forbindelse med sykefraværet.

Sør-Varanger Avis har tidligere forsøkt å få innsyn i hvor omfattende bruken av konsulentfirmaene har vært - men kommunen har vært tause.

Kommunalsjef Ingerøyen har uttalt følgende i en tidligere e-post:

– Vi har leid inn tre saksbehandlere fra eksterne firma for å opprettholde og sikre en forsvarlig drift i tjenesten. Det er viktig å sikre at innbyggerne og barna ikke blir skadelidende. Kommunen vil løpende vurdere behovet for å leie inn eksterne konsulenter, skrev Ingerøyen.

Les også: LEDER: Uakseptabel sommel med innsyn i pengebruk
Les også: Kommunalsjef: - Det er klart det går en del penger, men vi har ikke noe valg

Mål om nedtrapping

Øvergaard er imidlertid tydelig på at kommunen har et overordnet mål om å få ned bruken av eksterne firmaer.

- Målet vil være å arbeide for å få de som er sykmeldte tilbake i arbeid. Samtidig er det klart vi ønsker å få ned bruken av eksterne konsulenter ettersom de ansatte kommer tilbake i jobb, sier hun.