Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet protesterte lenge da kommunestyret skulle velge styremedlem til Kirkenes Storkjøkken AS. Aksjeselskapet har tidligere blitt vedtatt opprettet, som et samarbeid mellom Sør-Varanger kommune og Finnmarkssykehuset.

Selskapet skal lage mat til både sykehuset i Kirkenes og til kommunens sykehjem. Men de to opposisjonspartiene ville utsette opprettelsen, for å se om det kunne bli noe annet enn et aksjeselskap.

- Det er stor usikkerhet i forhold til hva som vil skje når det blir et AS. Jeg ønsker ikke at de kjøkkenansatte skal gå inn i en usikker framtid, sa Pål Gabrielsen (SV). Cecilie Hansen ville blant annet få vurderinger fra fagforeningene.

Lena Bergeng (Ap) påpekte at de ansatte var tatt med på beslutningen. Hun sa at det ikke var noen andre mulige selskapsformer for et samarbeid mellom kommune og sykehus.

Etter lang diskusjon og gruppemøte, ble utsettelsesforslag fra begge partiene forkastet. De markerte sin motstand ved å stemme blankt da styremedlemmene skulle velges.