Kurt Wikan som bor på Holmfoss forteller at dette har skjedd en gang tidligere.

Han er nokså forbauset og irritert over at Posten Kirkenes ikke greier å få ut posten til kundene hver dag.

- Jeg vil bare minne Posten på at de selv har hatt som slagord om at "posten skal frem". I Pasvik er det mange bedrifter som både mottar og skal levere bedriftspakker. De sammen med befolkningen ellers i Pasvik er egentlig avhengig av at posten kommer på ukedagene. Det er ikke holdbart at de ikke greier å få posten ut. Jeg har tatt kontakt med Posten Norge, men der får jeg ingen svar.

"Posten skal frem"

Wikan forteller at han tok kontakt med distibusjonsenheten på Hesseng og fikk som svar at de ikke hadde anledning å sende folk på overtid og at de heller ikke hadde annet mannskap å sette inn. Han er litt overrasket over posten argumentasjon fordi postruta i Pasvik som skal tilbakelegges er lang og sammen med all postutdeling/postekspedisjon vil det naturligvis bli overtid sålenge det bare er en person som har ansvaret for ruta.

- Før var det to postbudet som leverte posten. Jeg bor på Holmfoss og får posten relativt seint på dagen når postbudet er på vei tilbake til Kirkenes. Det betyr at jeg får avisa nesten et døgn etter den kom ut. Selv om en kan lese avisa på nettet, hjelper det lite de mange eldre i dalen som enten mangler digital kompetanse eller ikke har PC, sier han.

Jobber med ny løsning.

Også kontorsjef ved Sør-Varanger Avis, Bente Ranveig Hansen, er bekymret dersom avisen ikke blir levert ut i Pasvik.

-- Vi har fått reaksjoner fra abonnenter i Pasvik som vurderer å si opp avisa hvis de ikke får avisa den dagen den kommer ut. Vi vil gjerne understreke at vi er fornøyd med den jobben posten gjør, og vi ser også at de gjør så godt de kan når det oppstår uforutsette problemer. Samtidig har Sør-Varanger Avis egentlig ikke råd å miste en eneste av abonnentene, sier hun.

Leder for Kirkenes distribusjonsenhet, Line D Rafaelsen, forklarer problemene i den siste tiden med sykdom og ferie.

- Vi var litt sårbare i en kort periode. Vikarene våre var ikke opplært til å kjøre denne ruta i Pasvik. Jeg skjønner det at folk forventer å få posten hver dag, men vi er bare mennesker vi også. Nå jobber vi med å få til en ny løsning i Pasvik fordi det viser seg å være vanskelig bare for et landpostbud å få levert posten på grunn av avstandene i dalen, uten at dette skal utløse overtid. Og planlagt overtid har vi ikke tillatelse til. Det er mulig vi setter inn to postbud, forteller hun.

Hun legger til at også hun måtte kjøre ut posten når enheten var rammet av sykdom.