I forbindelse med besøket arrangerte Kirkenes næringshage og Statens vegvesen et mikroseminar fredag formiddag.

Her fikk Solvik-Olsen (Frp) og hans følge vite om ulike prosjekter som er på gang i regionen og om de utfordringer som finnes for å realisere disse.

Entrepenør Svein Sundquist snakket om jernbanen mellom Rovaniemi og Kirkenes i sitt innlegg

- Finland er veldig interessert i å få til denne jernbanen, blant annet for tilgang til isfri dypvannskai, sikkerhet og beredskap og en befesting av Norges posisjon i arktisk logistikk. Det er et voldsomt potensiale for dette. Med stamnett-prosjektet, Kirkenes lufthavn åpnes for langdistanseflygninger, fiberprosjektet og jernbaneprosjektet, så kan Kirkenes få 100 000 innbyggere i 2050, sa Sundquist.

Solvik-Olsen sa at det var viktig å se scenarioene.

- Jeg er enig i disse. Potensialet er stort. Prosjektene åpner potensialene og det er viktig å være forberedt, sa han.

Samferdselsministeren har snakket mye om jernbaneprosjektet med sin finske kollega.

- Nå er det viktig at fagmyndigheten kommer på banen, gjør en utredning og bringer prosjektet ett skritt videre. Vi har respondert positivt på henvendelsen fra finnene, så får vi se hva som skjer videre.

- Så det er ikke aktuelt for dere å skåre viktige politiske poeng til valget og gå inn for jernbanen mellom Norge og Finland.

- Nei. Vi er positive til den henvendelsen som er kommet fra Finland, der også den største investeringen ligger. Vi er positive til å se på det, men koster det fantasilioner lekepenger så blir det vanskeligere. Finnes inntektspotensialet og med seriøst kapital, som det antydes, så kan det meget vel bli noe av på sikt. Når dette blir er alt for tidlig å si noe om nå. Men det blir nok lenge til, sier Solvik-Olsen.

Cristian Carter i Kirkenesbase fortalte om prosjektene på Høybukta vest og hadde en klar melding til samferdselsstatsråden.

- Vi støtter beslutningen som regjeringen tok på Høybukta vest, men skulle ønske at regjeringen kom med et enda tydeligere vedtak om dette. Den lokale progressen rundt prosjektet hadde trengt dette, sier Carter.

Monica Jerijærvi og Terje Skansen i Varanger kraft fortalte om alle planene og drømmer om realiseringen av prosjekter i denne regionen, men at det ikke finnes kraft nok til å realisere noen av dem.

- Vi trenger en linje fra Skaidi til Varangerbotn, men sliter med å bli hørt av Statnett, sa Skansen.

Solvik-Olsen tekstet med partikollega og olje- og energiminister Terje Søkviknes og ordnet et møte mellom statsråden og kraftselskapet når han kommer til Finnmark 29. august.

Prosjektleder Arnt-Christian Rist Isaksen i Arctic Smart Cities kunne fortelle om planene om kabler som skal gå fra Helsinki til Japan via Kirkenes, noe som kan løse problemene.

Men alt dette ligger nok noe fram i tid.