Lokallagsleder Kristian Sundsfjord betegner leiren som et av årets høydepunkt, både sosialt og politisk. Spesielt ble han inspirert av besøket og talen til statsråd Ketil Solvik-Olsen.

- Som Ketil selv sier, har det aldri blitt bevilget mer penger til vei og kollektivt enn med Fremskrittspartiet i regjering. Dette er bare en av sakene hvor Frp har vist handlekraft der de andre partiene bare har snakket. sier Sundsfjord i en pressemelding.

Han sier samferdselsministeren ga ungdomspartiet en motivasjonsboost inn i valgkampen.

- Vi er langt ifra ferdig. Fremskrittspartiet har innført blant annet prøveordning med dyrepoliti, sørget for den strengeste innvandringspolitikken i Norges historie, og bygget mil på mil med vei. Men vi er enda ikke i mål, fortsetter Sundsfjord.

Han skal gjøre sitt for at partiet får fire nye år i regjering.