Det kalles Bååstede-prosjektet, etter det sørsamiske ordet «bååstede» som betyr «tilbake». Og det handler om at cirka 2 000 samiske gjenstander som i dag finnes på norske museer skal tilbakeføres til samiske museer rundt i landet. Østsamisk museum i Neiden er ett av dem.

- Urettmessig

- Vi vil forvalte vår egen kulturarv, vi vil ikke at den skal ligge på lager i sør, sier Christina Henriksen fra Kirkenes, nestleder i Norske samers Riksforbund (NSR) og sametingsrepresentant for NSR-SáB (Sámeálbmot bellodat/ Samefolkets parti).

- Vi vil hente den hjem og vise den fram der den hører hjemme. For meg holder ikke argumentet om at det blir for kostbart, man skal levere tilbake det man urettmessig har tatt.

En avtale om tilbakeføring ble gjort for tre år siden. Men det var under forutsetning av at gjenstandene ikke skal tilbakeføres til dårligere forhold enn de har på de norske museene i dag. Og den forutsetningen kan ikke de samiske museene oppfylle.

- De samiske museene har for lite ressurser, sier Henriksen.

- De har ikke store og gode nok magasiner, og noen har problemer med utstillingsplass. Samiske museer henger veldig etter.

Står på pengene

Ifølge Henriksen er det beregnet at en opprustning av de samiske museene vil koste rundt 20 millioner kroner.

Sametinget behandlet saken torsdag denne uka og den skal nå videreføres av Sametingsrådet overfor regjeringen.

- Det finnes flere eksempler på at kulturgjenstander har blitt levert tilbake, så jeg tror og håper regjeringen kjenner sitt ansvar, sier Henriksen.

- Det er jo ingen tvil om at dette er våre gjenstander, så nå må vi bare få gjennomført den fysiske tilbakeføringen. Alt er klart. Vi mangler bare penger.