I Sør-Varanger kommunes økonomirapport for andre kvartal 2017, kommer det frem at godtgjøring til folkevalgte og tjenestefrikjøp for folkevalgte fremdeles er preget av merforbruk.
færre møter

Rådmannen pekte på i kommunens første kvartalsrapport at færre politiske møter, sannsynligvis ville gi besparelser og jevne seg ut over tid. Så langt har effekten av tiltaket kun vist seg å gi reduksjon på budsjettposten i form av en prosent.

- Tjenestefrikjøp til folkevalgte har jevnet seg ut sammenlignet med 1.kvartal, men det er utestående krav som avventer en sannsynliggjøring av tapt inntekt før det utbetales, skriver rådmann Nina Bordi Øvergaard i en kommentar i den ferske kvartalsrapporten.

Store overskridelser

Også hos Plan og utviklingsavdelingen, meldes det om overskridelser. Regnskapet pr. 30.6. viser at enheten har et forbruk på nærmere 2,7 millioner kroner - nær dobbelt så mye som budsjettmålet, som ligger på 1,4 millioner.

Dette betyr i realiteten at enheten allerede har brukt opp hele årets budsjettpost, som var avsatt til 2,54 millioner kroner.

Avdelingen vil derfor ikke komme i balanse i 2017. Ifølge rådmannen skyldes det store avviket i stor grad periodisering av inntekter.

– Det varsles om noe lavere aktivitet hva gjelder byggesaker, men det er ennå tidlig å si om dette vil gi seg utslag budsjettmessig, skriver rådmannen videre om enhetens totale økonomisituasjon.

Positive barnehagetall

I samme kvartalsrapport meldes det likevel om flere lyspunkter. Eksempelvis melder kommunen at man for første gang i barnehagenes historie, ikke har utlyst flere ledige stillinger.

Det viser at personalsituasjonen i barnehagene stabiliseres, samtidig som sykefraværet går ned. Sandnes barnehage melder om en reduksjon av sitt sykefravær fra 30,3 prosent ned til sterke 6,9 prosent.