Styret i Finnmarkssykehuset hadde møte i Kirkenes fredag og har gått gjennom foretakets virksomhetsrapport, heter det i en pressemelding.

- Gledelig

-  Foretaket ligger kun 800.000 kroner etter budsjett. Det er bra med tanke på at foretaket har et totalbudsjett på 1,4 milliarder kroner. Til sammenligning hadde Finnmarkssykehuset i fjor på samme tid 18 millioner kroner i negativt avvik. Resultatet for juni var pluss 2,9 millioner kroner, og for juli var resultatet pluss 4,5 millioner kroner. Dette er gledelig. Foretaket viser god økonomistyring. Klinikkene har god kostnadskontroll samtidig som de klarer å opprettholde tilbudet til pasientene, sier styrelederen.

 Godt igang

Når det gjelder ventetid, som er et av de kvalitetsmålene som har stor betydning for pasientene, er alle klinikkene bedre enn nasjonale krav om gjennomsnittlig ventetid på maks 65 dager. 

- Dette er bra. I tillegg har vi fått presentert hvordan foretaket jobber for at pasientene skal komme enda raskere til behandling. Dette er noe alle foretak jobber med, og tilbakemeldingen fra Helse Nord, er at Finnmarkssykehuset har kommet lengst med denne jobben, sier Syversen.