I oktober sendte Partilovnemnda i Førde ut brev om statlig partistøtte for 2015 til alle partilag som per 30. september i fjor ikke hadde innberettet sine inntekter til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Innberetningsplikt

Varselet ble gitt da SSB som er registrerfører, gjennom sin årlige rapport til Partilovnemnda hadde informert om at Sør-Varanger Venstre ikke hadde oppfylt sin innberetningsplikt. Partilovnemnda satte 12. november 2014 som frist for skriftlig uttalelse i saken.

– Det ble gjort oppmerksom på at kun meget gode grunner kunne hindre et vedtak om tilbakeholdelse av partistøtte og at innberetning innen fristen i brevet ikke ville være tilstrekkelig, skriver sekretariatsleder Tor Henriksen i Partilovnemnda.

Dagens leder i Sør-Varanger Venstre, Stian M. Celius, sier at grunnen til tilbakeholdelsen er enkel:

– Både jeg og den forrige partilederen, Morten Brugård, er flyttet ut av Sør-Varanger. Brevene er gått til hans forrige adresse i Kirkenes og har dermed ikke nådd oss. Styret glemte å endre adressene da vi flyttet, noe vi beklager, sier Celius.

Lever med det

Pengene Sør-Varanger Venstre går glipp av, er mellom 2000 og 3000 kroner.

– Vi kan leve med dette. Det har ingen betydning av driften av lokalpartiet. Vi skal drive en like god valgkamp uten disse pengene. Men likevel er det jo litt sure penger, sier Celius.
Vedtaket fra Partilovnemnda kan ikke påklages, står det i brevet fra nemnda til Sør-Varanger Venstre. Nemnda kan omgjøre et vedtak om tilbakeholdelse dersom grunnlaget for vedtaket faller bort.

Vi lyktes onsdag ikke i å få en kommentar med sekretariatsleder Henriksen i Partilovnemnda.

– Vi skal forsøke på å få omgjort vedtaket og fortelle hvordan og hvorfor dette har skjedd og søke om å få pengene utbetalt. Blir vi ikke hørt, så er ikke dette en stor sak for oss, sier Celius.