Skoleåret har nå tatt til, men fremdeles står skolen uten et helsesøstertilbud. Stillingen ble lyst ut i vår, etter at mangeårig helsesøster Kjerstin Møllebakken gikk over i annen stilling, men da kom det ingen søkere.

Sårbare

At en skole, som er så stor med så mange elever, står uten helsesøster er ikke holdbart, mener rektoren.

– Vi har 523 elever. 200 av disse kommer langveis fra og kan være sårbare, både psykisk og andre ting som kan dukke opp, sier han. Også fra fylkeskommunalt hold uttrykkes det bekymring. I et brev fra fylkesråd Lisbeth Isaksen etterlyser hun informasjon om situasjonen.

Tungvint

Alle elever får et tilbud, men rektor Hansen mener at dagens situasjon hever lista betraktelig høyere for elever som har behov for hjelp.

– Vi har jo spesialpedagogisk og sosial rådgiver, som ofte får spørsmål av helsemessig art, og alle elever vil få henvisning til lege og helsetjeneste. Men vi mangler det «kortreiste» tilbudet der man kanskje kan løse ting nærmest på gangen, poengterer han.

Rektoren tror derfor at mange elever kanskje ikke vil finne det bryet verdt. Sosialrådgiver Anna Pedersen bekrefter at de ofte får spørsmål om helse, men poengterer at det er et klart skille mellom rådgivertjenesten og helsetjenesten.

– Vi har ikke den kompetansen. Jeg frykter at mange små problemer hos elevene kan bli mye større enn de hadde behøvd å bli dersom vi hadde hatt en helsesøster på plass, sier hun.

Nasjonalt problem

Enhetsleder for barn og familienheten i Sør-Varanger kommune, Siw-Inger Braathen skulle ønske at ting så annerledes ut, men forteller at dagens situasjon ikke ser ut til å kunne løse seg før ut på nyåret, men at man er i ferd med å rekruttere.

– Vi har gjort en faglig vurdering der vi har prioritert undersøkelser av førsteklassinger og vaksineringsprogrammet. Det er slik i dag at vi må prioritere ressursene, forteller hun. Braathen forteller at mangel på helsesøstre er et problem som rammer hele landet.

Beregninger fra Helsedirektoratet viser at tjenesten mangler minimum 859 helsesøsterårsverk, i tillegg til flere hundre årsverk for leger og fysioterapeuter

– Betyr dette at man ikke vil få noe tilbud i det hele tatt til videregående skole før neste år?

– Enhetsleder ser på muligheten for at andre yrkesgrupper med helsefaglig bakgrunn kan ha fast kontortid på skolen, opplyser Braathen.